Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ТИПОЛОГІЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ П. МАЄРА

Типологія П. Маєра. П. Маєр в основу своєї класифікації партійних систем поклав критерій величини партій, що її складають. Розрізняв він чотири типи партійних систем: система великих партій, система малих партій, посередня система, перехідна система.

Система великих партій. До цього типу партійних систем належать такі, в яких головну роль у визначенні їх конфігурації надають великим партіям, які на парламентських виборах здобувають переважну більшість голосів виборців (від 70 до 90 %). До таких систем зачисляють партійні системи Австрії, Ірландії, Великобританії, США, Німеччини.

Система малих партій. Сюди належать партійні системи в яких більшість голосів виборців здобувають малі партії (в середньому до 60 %, тоді як великі партії – не більше 40 %). Прикладами таких систем є датська та шведська, а також партійна система Польщі після виборів 1991р., де всі парламентські партії виявилися малими партіями.

Посередня система. До цього типу партійних систем учений зачислив партійні системи Фінляндії, Голландії і Норвегії, де малі партії здобували до 40 % голосів, тоді як ве-ликі – близько 60 %. У Польщі після виборів 1993 р. ця система набула саме такого вигляду.

 

Перехідна система. До цього типу партійних систем належать системи, які мають тенденцію до трансформації своєї конфігурації і переходу від одного типу до іншого. Як це було, приміром, у Польщі (перехід від системи малих партій до системи посереднього типу) чи Бельгії (перехід від системи великих партій до системи малих партій).