Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

1. Що ми розуміємо під широким та вузьким визначеннями поняття “партійна система”?

2. Яке коло стосунків охоплює поняття “партіійна система”?

3. Чи всі існуючі в державі політичні партії формують її партійну систему?

4. Яке місце займають нелегальні партії у партійній системі?

5. Які фактори впливають на конфігурацію партійної системи?

6. Який характер стосунків між виборчою та партійною системами?

7. Які головні соціально-політичні суперечності визначають конфігурацію партійних систем?

8. Назвіть головні причини трансформації партійних систем.

9. Які головні напрями трансформації сучасних партійних систем?

10. Які головні критерії “розмороження” партійних систем?

11. Які головні критерії класифікації партійних систем?

12. Як поділяються партійні системи на підставі кількісного критерію?

13. Як поділяються партійні системи на підставі якісного критерію?

14. Дайте характеристику головним типологіям партійних систем.

15. У чому полягає особливість типології партійних систем Дж. Сарторі?

 

16. У чому полягають особливості типології партійних систем перехідних держав?