Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ПОЛІТИЧНИЙ СПЕКТР ТА ЙОГО КОНФІГУРАЦІЯ

Політичний спектр та його конфігурація. Відповідне розташування політичних сил у просторі, де кожна з них займає свою відповідну позицію на ліво-правій шкалі політичних цінностей, формує політичний спектр суспільства.

Поділ політичних рухів та партій на ліві та праві – це традиція, яка бере свій початок від Французької національної асамблеї, коли промонархістські консерватори сиділи з правого боку, а революційні республіканці – з лівого боку конструкції у вигляді півкола. Європейські парламенти перейняли цю традицію і дотримуються її дотепер. Така класифікація політичних партій є достатньо умовною. І, звичайно ж, те, що є радикальним та лівим в одному контексті (наприклад, республіканство в британській колоніальній Північній Америці), може стати консерватизмом за інших часів і в іншому місці (наприклад, республіканство в сучасних США). Однак, загалом, праві вважаются противниками політичних, економічних і соціальних змін, а ліві – їхніми прихильниками. Праве крило політичного спектру переважно пов’язують з монархізмом, захистом інтересів “імущих” класів, тоді як ліве – з республіканством, антиклерикалізмом і захистом інтересів широких народних мас (робітників і селян).

Засадничі цінності правих та лівих політичних сил можна представити у таблиці.

Базові цінності правих та лівих політичних сил

Праві

Ліві

Релігія, моральність, заборона абортів

Атеїзм, моральний релятивізм, аборти за кошт держави

Традиції, звичаї

Заперечення традицій

Національні цінності, патріотизм, Європа націй

Інтернаціоналізм, космополітизм, Європа регіонів

Персоналізм

Колективізм

Вільний ринок

Етатизм, державне регулювання

Суспільна ієрархія, елітаризм

Егалітаризм

Низькі податки

Високі податки

Обмеження ролі держави, децентралізація

Розбудова державного апарату, централізація

Інформаційний плюралізм

Контроль держави за поширенням інформації

Сім’я з сильним авторитетом батьків, добро сім’ї, відповідальність батьків за дітей

Сім’я як спільнота рівних, апологія прав особи

Школа з вивченням релігії, яка спирається на авторитет учителя та моральні цінності

Школа, підпорядкована учням, освітні заклади, підпорядковані державі

Культ сили, агресивність зовнішньої політики

Пацифізм, антимілітаризм, мирне співіснування

Смертна кара за важкі злочини

Ліквідація смертної кари

 

За сучасних умов ліберальної демократії ця картина може бути доповнена наявністю великого демократичного центру, який функціонує в межах політичної системи не заперечуючи законності поступових економічних та соціальних змін. На противагу центру, крайнє праве та ліве крило політичного спектру – переважно меншості, які прагнуть докорінно змінити конституційну та соціальну системи. Ліве – в антикапіталістичному напрямі, праве – в ультранаціоналістичному (навіть інколи расистському). Розташування політичних сил і їхня частка в політичній системі визначають конфігурацію партійної системи держави. Адекватне визначення конфігурації партійної системи є одним з основних завдань теорії політичних партій.