Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

КРИТЕРІЇ ДЕМОКРАТИЧНОСТІ ВИБОРІВ

Критерії демократичності виборів — риси політичних виборів, які визначають рівень їхньої демократичності. Виокремлюють такі критерії оцінки рівня демократичності виборів: 1) все доросле населення незалежно від статі, національності, раси, релігійних та інших переконань повинне мати виборчі права; 2) голосувати потрібно вільно і таємно, без залякувань і переслідувань; 3) вибори треба проводити регулярно, в межах часових лімітів, передбачених конституційними нормами; 4) усі верстви суспільства, без винятку, повинні мати змогу вільно висувати кандидатів і представників від політичних партій та вільно організовувати виборчу кампанію; 5) потрібно встановити достатньо тривалий період виборчої кампанії, щоби дати змогу усім партіям і кандидатам ознайомити громадськість зі своїми програмами, кандидати повинні мати гарантовану рівність доступу до ЗМІ; 6) контроль за голосуванням та підрахунком голосів покладається на незалежну адміністрацію, здатну вирішувати виборчі суперечки; 7) всі кандидати повинні одержати доступ до результатів виборів, очолювати владу має переможець виборчих змагань.

У праці “Демократія та її критики” Р. Даль для того, аби розрізняти ідеальну демократію та реальні підходи до цього ідеалу, застосовує термін “поліархія”. Поліархією він називає політичний порядок, який передбачає сім інституцій, котрі повинні діяти, щоб уряд можна було класифікувати як поліархію.

Інституції, які стосуються фактичних, а не лише номінальних прав - це виборні посадовці, вільні й чесні вибори, інклюзивне виборче право, право претендувати на посаду, свобода висловлювання, альтернативна інформація та незалежні об’єднання.

На підставі цих семи інститутів поліархії Й. Елкліт виокремив 14 функціональних елементів, котрі використовують для порівняння ступеня виборчої (елективної) демократії:

1. Усі члени парламенту і президент (якщо він є) мають бути політично підзвітні виборцям упродовж періоду, визначеного заздалегідь.

2. Вагомість голосів різних виборців повинна бути однаковою.

3. Виборча система, а також її адміністрування не повинні піддаватися маніпуляціям на користь певної політичної партії чи кандидата у депутати. Виборчого шахрайства й підтасування (або незаконних дій під час підрахунку голосів) треба уникати.

4. Має бути забезпечений рівний доступ до громадських електронних ЗМІ, газет і журналів принаймні для національних політичних партій.

5. Насильство чи примус під час виборів недопустимі.

6. Електорат повинен складатися з усіх дорослих, на яких прямо впливають рішення органу, що обирається.

7. Процедури реєстрації кандидатів мають вводити до виборчого реєстру прізвища всіх осіб з правом голосу.

8. Всі виборці можуть претендувати на публічну посаду.

9. Свобода слова не повинна зазнавати утисків.

10. Свобода зборів не має зазнавати утисків.

11. Усім політичним партіям та угрупованням дозволити змагатися у виборах, тобто зареєструватися.

12. Право отримувати альтернативну інформацією треба задовільняти.

13. Свобода об’єднань не повинна зазнавати утисків.

14. Усі види політичних організацій мають бути дозволені; не повинно бути дискримінації до етнічних, расових, релігійних та інших партій.