Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ВИБОРЧІ ПРИНЦИПИ

Принципи демократичного виборчого процесу (виборчі принципи) — загальні правила, вимоги, дотримання яких уможливлюють демократичний характер виборчого процесу. Під час демократичних виборів виборцям пропонують обрати з кількох кандидатів або програм.

“Вибори без вибору” означають: виборцям пропонують лише одного кандидата чи одну проблему. Можна голосувати тільки “за” чи “проти”. Така практика характерна для недемократичних суспільств.

Демократичний лад, окрім іншого, передбачає періодичну ротацію особового складу органів влади. Без такої змінюваності неодмінно виникає криза влади, оскільки вона неспроможна належно реагувати на зміни, які відбуваються.

Політичні вибори вважають справедливими й демократичними, якщо вони відбуваються відповідно до принципів загального, рівного, прямого виборчого права, таємним голосуванням, гласно та відкрито. Ось критерії, котрі допомагають оцінити демократичність виборів голосування має бути вільним і таємним; вибори повинні відбуватися регулярно, у межах передбачених часових лімітів і згідно з діючими конституційними нормами; усі верстви суспільства без винятку повинні вільно висувати своїх кандидатів і кандидатів від політичних партій, організовувати передвиборну кампанію; передвиборний період має тривати достатньо довго, аби дати змогу усім партіям і кандидатам ознайомити громадськість зі своїми програмами.

Повинна бути гарантована рівність доступу та використання державних ЗМІ. Голосування та підрахунок голосів має контролювати незалежна адміністрація на чолі з органом, здатним вирішувати виборчі суперечки. Усі партії та кандидати повинні одержати доступ до результатів, очолювати владу повинна партія-переможець або партії, котрі мають потрібну підтримку в парламенті.

У ст. 76 Конституції України зазначено: депутатів обирають на підставі загального, рівного і прямого виборчого права унаслідок таємного голосування терміном на чотири роки. Україна бере зобов’язання дотримуватися демократичних стандартів проведення виборів (свобода участі, відкрита та вільна конкуренція, об’єктивність і прозорість), визначених відповідними ратифікованими міжнародними угодами, зокрема підсумковим документом Копенгагенської конференції (див. Додаток 2).

У демократичних державах виборчий процес ґрунтується на  п’яти принципах — загальне, рівне, пряме виборче право й таємність голосування та рівність можливостей.

Рівне виборче право містить кілька аспектів: рів­ність права голосу; рівна сила голосу; рівність можливостей (див. Додаток 3).

Вільне виборче право складається з вільного волевиявлення виборців і вільного формування ними своєї волі.

Таємність голосування належить до аспектів свобoди виборців, оскільки її мета — захистити виборців від тиску, якого вони можуть зазнати тоді, коли інші знатимуть, як вони проголосували.

Прямі вибори — складова спільного європейського конституційного доробку, втілення суверенітету народу зокрема і демократії загалом.

Основні засади та принципи виборів в Україні визначені ст. 71 Конституції України, де зазначено: вибори до органів державної влади й органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на підставі загального, рівного й прямого виборчого права через таємне голосування, а також ст. 1. Закону “Про вибори народних депутатів України”. Конституція України закріплює універсальні принципи виборчого права.

 

Проголошення принципів загального, рівного, прямого виборчого права, таємного голосування як конституційної основи виборчої системи підтверджують демократичний характер формування усіх виборних органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні, а також є вагомою передумовою демократичності конституційного ладу та зміцнення засад народовладдя в державі.