Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ

Оприлюднення результатів голосування. У багатьох країнах не  визначають термін оприлюднення офіційних результатів виборів. Законодавство Латвії стосовно виборів до сейму, наприклад, лише констатує: голоси підраховують упродовж 6 місяців і видають окремою брошурою. У Молдові, виборчий орган, який відповідає за визначення результатів виборів, публічно оголошує загальні результати відразу після отримання всіх необхідних даних від місцевих виборчих рад і територіальних дільниць. Не встановлено чіткого терміну і в законодавстві Словаччини, де ЦВК публікує остаточні результати виборів після підписання протоколу щодо результатів виборів.

У законодавстві більшості країн визначено дату оголошення результатів. Наприклад, у Болгарії результати голосування оголошують через 3 дні після виборів, а публікують в 7-денний термін, у Литві остаточні результати виборів оголошують не пізніше, ніж за 7 днів після виборів, публікуються в Інтернеті й офіційному виданні, у Македонії Державна виборча комісія оголошує початкові результати виборів у члени парламенту за принципом пропорційності впродовж 48 год після одержання кількості голосів, здобутих окремими списками кандидатів.

Закон України “Про вибори народних депутатів України” встановлює порядок офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів. Офіційно оприлюднює результат виборів ЦВК не пізніше, ніж на п’ятий день з дня визначення результатів виборів. Результати виборів публікують у газетах “Голос України” й “Урядовий кур’єр”. Офіційне оприлюднення результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, прийняття рішення про припинення іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.

Кримінальний кодекс України (ст. 158) передбачає відповідальність за завідомо неправильне оголошення результатів виборів. Окрім того, в Україні практикується поширення інформації про результати виборів уже в процесі підрахунку голосів. Отже, український громадянин може ознайомитися з приблизними результатами виборів уже зранку наступного дня. Досвід України в цьому контексті можна вважати позитивним досягненням у виборчому законодавстві держави.

Відповідно до ст. 101 Закону України “Про вибори народних депутатів України” особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов’язана подати до ЦВК не пізніше, ніж на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандату, поданої до відповідної ради.

У випадку звернення особи, обраної депутатом, зважають на причини, які перешкоджають виконанню цієї вимоги, ЦВК може прийняти рішення про визнання цих причин поважними й установити інший термін виконання зазначених вимог або відмовити особі, яка звернулася з таким проханням про визнання таких причин поважними. У разі невиконання цієї вимоги у зазначені строки ЦВК приймає рішення про визнання обраного депутата таким, що відмовився від депутатського мандата, визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії.

 

Особі, зареєстрованій народним депутатом України, ЦВК не пізніше, ніж на сьомий день з дня її реєстрації, видає тимчасове посвідчення народного депутата України. Рішення ЦВК та видане тимчасове посвідчення є підставою для складання обраною особою присяги народного депутата України. Не пізніше, ніж на сьомий день після складання народним депутатом України присяги, йому видають посвідчення народного депутата України та нагрудний знак.