Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ТЕОРІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ

Американський політолог Е. Даунс розробив власну теорію раціонального вибору, яка пояснює виборчу поведінку. Згідно з нею виборець бере участь у голосуванні, якщо користь від участі у виборах перевищує його моральні та матеріальні затрати на вибір. Прихильники цієї теорії увагу приділяють процесу індивідуального вибору. Вагомого значення надають не зовнішнім чинникам, які впливають на індивіда (соціальне оточення, вплив сім’ї), а “внутрішній” поведінці людей: потребам, мотивам тощо. Отож, індивід постає як самостійно діючий суб’єкт політичного процесу. Вважається, що його поведінка є універсальною, й можна пояснити за допомогою певних універсальних характеристик.

Представники цієї теорії виділяють дві характеристики. По-перше, індивід є егоїстичним, тобто намагається досягнути особисті цілі. По-друге, індивід є раціональним, тобто він зіставляє можливі власні зиски з затратами, намагаючись мінімізувати втрати та максималізувати отриману користь.