Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

МОДЕЛІ ВИБОРЧОЇ ПОВЕДІНКИ

В       МОДЕЛІ ВИБОРЧОЇ ПОВЕДІНКИ

Oснову будь-якої стратегії виборчої кампанії завжди ставлять певні уявлення про мотиви, якими керуються виборці під час голосування –  моделі виборчої поведінки. Отже, визначення моделі виборчої поведінки - найважливіший крок при побудові стратегії виборчої кампанії. Поведінка електорату на виборах залежить від типу діяльності, рівня доходу, релігійних переконань, етнічної належності, місця проживання, передвиборної пропаганди.

Залежно від мотивів, які визначають поведінку виборців, вирізняють різноманітні моделі - “класичні” та інтегративні.

 

“Класичні” моделі роблять акцент на одному з чинників електоральної поведінки, соціологічна модель – належності до соціальної групи, соціально-психологічна модель – механізмі групової ідентифікації, раціоналістично-інструментальна модель – раціональності поведінки виборців. Вплив інших чинників не заперечується, але детально не розглядається.