Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПОВЕДІНКИ ВИБОРЦІВ

Економічні фактори поведінки виборців (“Економічне голосування). Йдеться про залежність електорального вибору від економічних факторів, насамперед стану економіки. Ця тематика привернула увагу не лише політологів, а й учених-економістів. Сьогодні цей напрям є одним із основних при вивченні електоральної поведінки.

Такий тип голосування, при якому виборець робить свій вибір на основі очікувань стосовно успішної роботи цього органу в майбутньому називається перспективним голосуванням, а голосування при якому виборець робить свій вибір на основі оцінки попередньої діяльності уряду – ретроспективним голосуванням. Такий тип голосування при якому виборець здійснює свій вибір на основі оцінки власного економічного становища називається егоцентричним голосуванням, а голосування при якому виборець приймаючи рішення враховує економічне становище країни та результати функціонування економіки в цілому називається соціотропним голосуванням.

 

Загалом прихильники “економічного голосування” приходять до таких висновків, які мають важливе методологічне значення: економічні мотиви пояснюють приблизно третину змін у електоральній поведінці; виборець реагує на невелику кількість макроекономічних показників (найчастіше на рівень безробіття та інфляції); виборці “короткозорі”, вони схильні жити лише сьогоднішнім днем; виборець більше реагує на минуле (ретроспективне голосування), ніж очікує певних подій у майбутньому, однак ця різниця не є суттєвою; соціотропне голосування виявляється сильніше, ніж егоцентричне, хоча й існують певні національні винятки; виборці здебільшого реагують на негативні зміни, ніж на позитивні.