Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ІНТЕГРАТИВНІ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВИБОРЦІВ

Інтегративні моделі намагаються інкорпорувати декілька рівнозначних чинників, які впливають на поведінку виборців. Таку модель запропонував Е. Оппенхюйс. Як суттєві чинники, які впливають на поведінку виборців, він виділив належність до соціальної чи релігійної групи, орієнтацію на осі “ліві-праві”, а також “матеріалізм-постматеріалізм”. Ідеологічні позиції виборців розглядають як незалежні змінні, хоча й вплив на них соціальних чинників не заперечують. Ці позиції визначають короткотермінові чинники, які безпосередньо впливають на партійні преференції виборців: ставлення виборців до різних проблем та оцінка діяльності уряду. Ще одним чинником є розмір партії. Отож, безпосередньо на вибір виборця мають вплив такі чинники: соціальні та релігійні розмежування, позиції виборців з окремих питань, оцінка діяльності уряду та розмір партії. Така інтегративна модель дає змогу ліпше зрозуміти партійні преференції, позаяк пояснювальні можливості багатофакторного аналізу вищі, ніж аналізу з використанням одного фактора.