Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Стратегічне планування складається з таких етапів:

- визначення предмета досліджень та їх проведення;

- визначення завдань;

- формування попередніх пропозицій і гіпотез;

- розроблення стратегії (концепції) виборчої кампанії та іміджу кандидата;

- формулювання цілей;

- формування плану (тактики) виборчої кампанії (графіку заходів, бюджету, планування часу кандидата);

- обговорення та схвалення плану;

- формування організаційної структури (підбір кадрів) та реалізація плану.

Для стратегічного планування потрібна наявність достатнього запасу часу, а також визначений масив стратегічної інформації.