Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

ЦЕНТР (ФОКУС) ЗВЕРНЕННЯ ПАРТІЇ

Центр (фокус) звернення партій. Усі політичні партії хочуть бути успішними у своїй діяльності. Проте вони відрізняються у вимірі успіху і в шляхах його досягнення. Ця диференціація достатня для подальшої класифікації їх на партії успіху та партії принципу.

Партії успіху послуговуються у своїй діяльності такими принципи, які допомагають їм виграти парламентські вибори або здобути більшість голосів виборців. Вони переважно неідеологічні, прагматичні партії, займаючи гнучку позицію та уникаючи обмежуючих ідеологічних зобов’язань. Вони діють як брокери на виборчому ринку, намагаючись привернути на свою підтримку максимальну кількість виборців. Тому центр (фокус) їхнього звернення максимально широкий. Прикладами таких партій є обидві великі американські партії.

Такий тип політичної діяльності партії, спрямований на збільшення кількості голосів, відданих за політичну партію на виборах називається маркетинговою стратегією партії. Застосовують її кадрові та виборчі партії під час проведення виборчої кампанії.

Навпаки, партії принципу – це партії, які жертвують масовою підтримкою виборців на користь збереження своєї автентичності. Для них характерний вузький центр (фокус) звернення, який часто обмежується якоюсь однією групою (категорією) виборців. Прикладами таких партій мо