Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ (ВИБОРЧИЙ) МАРКЕТИНГ

Електоральний (виборчий) маркетинг - складова частина політичного маркетингу, яка акцентує увагу на задоволенні політичних потреб громадян і насамперед електоральних очікувань шляхом обміну їхніх владних повноважень на переваги, запропоновані відповідними суб’єктами виборчого ринку.

Суть електорального (виборчого) маркетингу полягає в ототожненні з ринком, основу якого становить обмін і, відповідно, розгляд суб’єктів виборів як раціональних споживачів, виборча поведінка котрих подібна до поведінки покупця в універмазі.

У електоральному полі, де діяльність суб’єктів виборів визначається їхніми інтересами та дією норм, існує виробництво, попит і пропозиція продукту (товару) особливого типу – політичних партій, програм, лідерів, кандидатів у депутати, політичних позицій, ідей, обіцянок, тобто всього, що може бути предметом політичного обміну.

Як і справжній товар, вони потребують відповідного оформлення (створення образу або іміджу), і можуть бути “куплені” (сприйняті) електоратом,  чи певними групами громадськості, оскільки відповідають їхнім уявленням та інтересам (“потребам”, “запитам”). Імідж сприяє вирізненню кандидата, партії, програми серед конкурентів.

Ціною може бути голос виборця, підтримка загалом чи фінансова підтримка, вступ до партії, лояльність. Реклама, паблік рілейшнз (зв’язки з громадськістю), безпосереднє спілкування з виборцями та прихильниками, висвітлення в засобах масової інформації (ЗМІ) тощо – це засоби просування кандидата (чи іншого “товару”) на виборчому ринку.

Внаслідок цього політичні процеси (насамперед виборчий процес) почали аналізувати, застосовуючи елементи так званого маркетингового комплексу, що містить сукупність чотирьох “пі” – товар (product), просування (promotion), ціна (price), місце (place).

Важливий елемент електорального (виборчого) маркетингу - сегментування (виділення груп громадськості за певними ознаками) і дослідження виборчого ринку. Це дає змогу вибрати адекватну стратегію, тактику та канали (насамперед ЗМІ) просування політичного “продукту”.

Електоральний (виборчий) маркетинг - спосіб раціоналізації виборчих кампаній, їхнього економного проведення з метою отримання найліпшого співвідношення витрат і здобутків. Електоральний маркетинг ставить перед собою мету допомогти політичним партіям і кандидатам у депутатам розробити концепцію ефективної виборчої кампанії і втілити її.

Французький дослідник М. Бонгран вважає, що електоральний маркетинг це - ”сукупність технічних засобів, які мають на меті забезпечити тісніший зв’язок кандидата з його потенційним електоратом, познайомити кандидата з максимально більшою кількістю виборців і з кожним виборцем окремо, підкреслити різницю між ним та його конкурентами і, використовуючи мінімум засобів, досягти в ході кампанії оптимальної кількості голосів виборців, необхідної для перемоги”.

З огляду на це, до електорального маркетингу варто зарахувати: проведення досліджень в електоральному полі, розробку стратегії виборчого процесу, розробку тактики конкретних дій, політичну рекламу, відповідну діяльність у медіапросторі, інші напрями діяльності, спрямовані на отримання влади легітимним шляхом за допомогою виборів.