Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Понеділок, 24 лип. 2017

НАЙВИРАЗНІШІ ПРОЯВИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Найвиразнішими проявами електоральної культури є наступні:

Політичний цинізм (мак’явелізм) - така форма політичної поведінки, для якої характерне презирливе ставлення до всіх умовностей, заперечення будь-яких моральних норм і правил. Під ним розуміють, що суб’єкт, носій влади, не виправдовує покладеної на нього відповідальності, надає перевагу або особистим інтересам, або інтересам партії чи групи, використовуючи нелегітимні, часто насильницькі засоби, порушує правові, етичні норми, “правила гри”.

Політичний цинізм зумовлений об’єктивними суперечностями між політикою і мораллю, перебільшенням їхньої автономності, проблемою невідповідності засобів і мети, і суб’єктивними чинниками – особистими переконаннями та моральними якостями, ієрархією цінностей носіїв влади. Назва походить від кініків (циніків) – філософської течії у Стародавній Греції. Політичний цинізм обгрунтував Н. Мак’явелі, а тому інколи називається мак’явелізмом. У виборчій кампанії політичний цинізм найчастіше проявляється у готовності підтримати будь-яку партію чи кандидата за матеріальну винагороду.

Засобами проти політичного цинізму слугують публічність, відкритість політичного процесу, незалежність суду, діяльність каналів контролю громадянського суспільсива (ЗМІ, опозиція), громадська думка, нетерпимість до аморальності в суспільстві загалом.

Німбіїзм (абревіатура NIMBY розшифровується як “Not in my back yard” - “тільки не в мене на подвір’ї”) – спосіб поведінки тих, хто виступає проти проектів з розвитку, реалізація яких може позначитись на якості їхнього життя й вартості їхнього майна. Мотивація німбіїстів начебто подібна до мотивації учасників руху за захист довкілля, але насправді ці два явища зовсім різні, бо в німбіїстів – унаслідок їхньої вдачі – немає послідовних принципів, які б виправдовували їхній захист своїх інтересів.

 

Фанатизм - крайній ступінь відданості будь-яким політичним теоріям, концепціям, поглядам при одночасній нетерпимості до протилежних, відмінних поглядів. Носіями політичного фанатизму можуть бути окремі особистості й різноманітні групи чи організації. Фанатизм не визнає жодних правових та моральних обмежень і сконцентрований лише на собі.