Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 21 лип. 2017

КОАЛІЦІЯ

Сам термін “коаліція” означає об’єднання, спілку, блок. А. Раппопорт визначив, що “коаліція – це угода двох чи більше політичних акторів, які прийняли рішення кооперуватися між собою з метою максималізації власної користі”. Угода між політичними партіями, профспілками, іншими організаціями про спільну позицію та дії у період виборчої кампанії називається політичним пактом (лат. pactum – договір).

Політичні партії, які беруть участь у формуванні партійної коаліції, ризикують в межах міжпартійної конфігурації втратити свою ідентичність, однак переконання, що остаточний результат принесе більше користі, у них переважає.

Об’єднання зусиль партій створює ефект синергізму - ефект, який засвідчує, що спільна діяльність дає більший результат, ніж діяльність окремо. Чим вища нестабільність середовища, тим сильніша  конкуренція, тим більший ефект приносить використання синергетичних ефектів для досягнення спільного успіху.

 

Партійна коаліція є вибором такої партійної конфігурації, яка опираючись на існуючі можливості та умови, в найбільш оптимальний спосіб слугує реалізації поставленої мети. Політичні партії, які беруть участь у формуванні партійної коаліції, в рамках міжпартійної конфігурації ризикують втратити свою ідентичність, однак переконання, що остаточний результат принесе більше користі, є для них переважаючим.