Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

КОАЛІЦІЙНІ ПАРТІЇ

Партійна коаліція є вибором такої партійної конфігурації, яка опираючись на існуючі можливості та умови, в найбільш оптимальний спосіб слугує реалізації поставленої мети. Політичні партії, які беруть участь у формуванні партійної коаліції, в рамках міжпартійної конфігурації ризикують втратити свою ідентичність, однак переконання, що остаточний результат принесе більше користі, є для них переважаючим.

У суспільствах з високим рівнем фрагментації партійна еліта може застосовувати стратегії або конфронтації, або кооперації. А. Лейпхарт стверджував, що коопераційна діяльність характерна переважно для консенсусних демократій. Діяльність партії в рамках коаліції визначається її коаліційною стратегією. Учасниками коаліційної угоди є тільки ті політичні партії, які володіють коаліційним потенціалом – коаліційні партії.

Найактуальніший поділ партійних коаліцій – класифікація їх за кількістю учасників на двопартійні й багатопартійні. Залежно від розміру партій, які формують партійну коаліцію, вони поділяються на коаліції великих, малих і середніх партій.

 

Залежно від мети формування коаліції, вони поділяються на виборчі (для участі у виборах), тимчасові (для досягнення якихось тимчасових цілей), а найчастіше вони формують парламентські та урядові коаліції (для формування і діяльності кабінету або опозиції йому).