Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

ВИБОРЧИЙ БЛОК

Виборчий блок (коаліція, блок політичних партій) (bloc – об’єднання, масив) - міжпартійний союз з метою спільної участі у виборах. Політичні партії можуть бути у виборчому процесі самостійно та у виборчих союзах (блоках, коаліціях). Виборчий блок відрізняється від політичної партії цільовою функцією: участь у виборах. Після підбиття підсумків виборів і визначення осіб, яких обрали за результатами виборів депутатами, виборчий блок фактично припиняє своє існування, тоді як для партії участь у виборах є лише однією з функцій, і після виборів вона продовжує свою діяльність в інших формах. Виборчий блок - це фактично колективний суб’єкт виборів – добровільне об’єднання кількох (двох чи більше) політичних партій, тоді як партії передбачають лише індивідуальне членство. Водночас існування виборчого блоку не скасовує членства відповідних осіб у партіях, які стали суб’єктами його формування.

Формування виборчого блоку відбувається у межах всього спектра виборів, що існують, у конкретній країні (президентські, парламентські, вибори губернатора, мера, регіональних і місцевих представницьких інститутів). Блок – це засіб для досягнення мети: перемоги спільного кандидата на виборах або проведення в парламент представників спільного списку.

Виборчі блоки можуть мати тривалий характер і передбачати наступне утворення спільної парламентської фракції, спільну участь у формуванні коаліційного уряду або створення опозиції. Водночас вони можуть координувати свою діяльність лише на етапі виборів.

Практика проведення виборчих кампаній свідчить про те, що виборчі блоки зазвичай формують ідеологічно близькі або споріднені політичні партії, які обстоюють принаймні близькі політико-ідеологічні позиції, для спільного використання наявних у їхньому розпорядженні інтелектуальних, організаційних і фінансово-матеріальних ресурсів, щоб збільшити соціальну базу своїх прихильників, і здобути якомога більшу кількість голосів виборців під час голосування, і, відповідно, - депутатських мандатів у ході їх розподілу за результатами виборів.

Право на утворення різних коаліцій, у тім числі й у виборчих цілях, одне з головних прав політичних партій, визнаних законодавством. Щоправда в історії деяких авторитарних однопартійних держав Африки були випадки, коли законодавство забороняло створення виборчих коаліцій політичних партій (виборчий кодекс Сенегалу 1982 р.). Пояснювалося це тим, що створення коаліцій лише нещодавно дозволених опозиційних партій могло поставити під загрозу монополію правлячої партії.

У виборчій практиці більшості сучасних держав утворення виборчих коаліцій партій – явище звичайне, врегульоване нормативно. Варто зазначити, що у країнах, де до участі у виборах допущені громадські об’єднання, вони також можуть утворювати свої коаліції або входити в коаліцію з політичними партіями. У тих країнах, де неполітичним громадським організаціям заборонено брати участь у виборах, вони не можуть входити до виборчих коаліцій. Законодавство визначає, що виборча коаліція утворюється на основі угоди, яка укладається між партіями та підлягає схваленню їхніми статутними органами. Португальський закон зобов’язує засновників виборчої коаліції зазначати в угоді назву коаліції, її абревіатуру, символи, термін дії. Грузинський закон про вибори парламенту 1995 р. зобов’язує подати до виборчої комісії статут виборчого блоку, в якому вказується порядок ухвалення рішень, пов’язаних із виборами заходів, у тім числі порядок висування та відкликання кандидатів, виходу партії з блоку, виключення з нього і прийняття до блоку. Партії, які входять до виборчої коаліції, не мають права у період виборів виступати як окремий виборчий суб’єкт чи входити до складу іншої коаліції (Грузія, Росія, Україна).

 

Об’єднання політичних партій у виборчу коаліцію збільшує їхні шанси на виборах і може призвести до встановлення монополії на політичну владу. З метою запобігання цьому у багатьох країнах для виборчих коаліцій визначають значно вищий виборчий бар’єр, ніж для окремих партій.