Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КОМАНДИ

Підходи до формування виборчої команди. Видіялють два головні підходи до формування команди: функціональний і неструктурований. У рамках функціонального підходу на початку виборчої кампанії визначають і фіксують функції, потрібні для ведення ефективної виборчої кампанії. Тоді під означені функції підбирають відповідних людей. У межах неструктурованого підходу в команду спочатку беруть певних людей, для яких згодом підбирають певні функції. Здебільшого, такий підхід малоефективний. Після формування команди, треба розподілити між її членами функції та обов’язки, а головне відзвітність і відповідальність.

Джерела формування виборчої команди. Існує декілька джерел формування виборчої команди. Команду можуть будувати з членів політичних партій, з найближчого оточення кандидата, з державних, комерційних, виробничих і громадських організацій. Крім того, при наявності у кандидата фінансових ресурсів команда може бути найнята зі сторони. При формуванні команди фігурують  родинні чи дружні зв’язки, знайомства чи рекомендації. Часто трапляються випадки, коли людей у команду беруть випадково.

 

Критерії оцінювання претендентів у виборчу команду. Можна виділити п’ять основних груп критеріїв, за якими варто оцінювати потенційного претендента у команду: 1) індивідуально-особистісні. Потрібно, щоб члени команди були обізнаними у політичному менеджменті та політичному маркетингу, знали особливості виборчого процесу, були працездатними та ерудованими, володіли логічним мисленням, комунікабельністю; 2) організаційні – вміння працювати в колективі, координувати свою діяльність з іншими членами команди; 3) наявність вільного часу для виборів, його кількість і можливість використання;     4) можливість залучення у виборчу кампанію грошей, засобів зв'язку, транспорту, приміщень, офісної техніки тощо; 5) здатність впливати на засоби масової інформації (ЗМІ), які можна використати для ведення агітації за кандидата у депутати