Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

ДЕСТРУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Деструктивні технології. Л. Кочубей зазначає, що ”технологія має оцінюватися як деструктивна, якщо вона сприяє руйнуванню (деструкції) суспільного організму, породжує правовий нігілізм, аморальність, політичну апатію, призводить до втрати керованості суспільством”.

Деструктивні технології відзначаються певною специфічністю. Для них характерними є пріоритетність цінностей над фактами, переважання впливу над просто інформуванням, емоційного над раціональним. Тобто йдеться не про об’єктивне відображення реальності, а про спонукання, про вплив та стимулювання. Застосування цих технологій спрямоване на зменшення впливу демократичних цінностей на виборчий процес, зниження критичності сприйняття громадянами поширюваної інформації, нав’язування громадській думці однозначних оцінок (позитивних чи негативних) щодо тих чи інших політичних подій, дискредитацію відповідних політичних сил. Загалом елемент деструктивності закладений в самих виборах. Вибори – завжди стрес, перевірка стабільності, випробування на міцність будь-якої політичної системи. Вибір відповідних виборчих технологій може значно підвищити деструктивний потенціал виборів.

Їх можна класифікувати наступним чином: 1) За результатами дії на загальну картину політичної дійсності. Виходячи з цього, доцільно виділити технології, які руйнують позитивні уявлення про елементи дійсності та такі, що вносять додаткові перешкоди до адекватного сприйняття дійсності (невизначеність, сумніви, надмірну підозрілість); 2) За характером емоцій, які формуються в свідомості особи: деструктивні технології, що формують позитивні емоції, деструктивні технології, які формують негативні емоції; 3) За інтенсивністю дії (інформаційно-психологічної) на свідомість особи: технології високої інтенсивності, технології помірної інтенсивності, технології низької інтенсивності.

Деструктивні технології є маніпулятивними технологіями за допомогою яких кандидат і його команда здійснюють управління поведінкою електорату. Тому маніпулювання є однією з найважливіших характеристик для визначення деструктивних виборчих технологій.

 

Деструктивні технології можуть обходитися і без маніпулятивних прийомів, наприклад, пряма погроза або шантаж чи підкуп не менш деструктивні, ніж маніпулювання. Електоральна практика свідчить про різноманітні способи впливу деструктивних технологій на свідомість та вибір електорату. Усі ці прийоми умовно можна розділити на дві групи: технології маніпулятивного типу і фальсифікації (або прямі технології). Сьогодні саме маніпулятивні деструктивні технології набувають дедалі більшої актуальності та поширення у виборчій практиці.