Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ

Психотехнології - сукупність методів, прийомів і способів проведення спрямованого впливу на окремих індивідів і на групи з метою вирішення певних завдань. Головна мета будь-якого контакту – своїми діями викликати бажані зміни у свідомості та підсвідомості, трансформації емоційних станів, стимулювання певних типів поведінки.

Можна сказати, що психотехнології – це дії посередництвом зовнішнього психічного на психіку окремих індивідів і соціальну психіку людських спільнот, щоб руйнувати певні психічні утворення (ідей, поглядів, думок, стереотипів, установок, цінностей тощо) і формування необхідних (вигідних) для певного кандидата чи партії (блоку). Вплив, скрите підбурювання до певних дій називається інспірацією (лат. inspiratio – навіювання).

 

Ці зміни можуть бути різними за широтою так часовою стійкістю, а також за полярністю (для суб’єкта впливу): позитивними, нейтральними негативними. За широтою розрізняють парціальні зміни, тобто зміни якого-небудь психологічного параметра (наприклад, установки щодо конкретного кандидата чи думки про нього), та загальніші зміни в індивідуальній і соціальній психіці, тобто зміни внутрішнього психічного: установок, стереотипів, цінностей, мотивів, поглядів, думок тощо. Зміни можуть бути короткотривалими й довготривалими. Психотехногія застосовує специфічні способи передачі інформації.