Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 17 серп. 2017

МАНІПУЛЮВАННЯ

Маніпулювання - спосіб психологічного впливу, спрямований на зміну напряму активності електорату, його ідей, думок, поглядів та іншого, який виконують настільки тонко, що залишається непоміченим. Маніпуляція свідомістю – це своєрідне панування над духовним станом людей, управління їхньою поведінкою шляхом нав’язування їм ідей, установок, мотивів, стереотипів поведінки, вигідних суб’єкту впливу.

Питання маніпулювання громадською свідомістю досліджував соціолог Г. Франке. Під маніпуляцією він розуміє ”психічний вплив, який здійснюється таємно, відтак, на шкоду тим особам, на яких він спрямований”. Дослідник підкреслював, що маніпулятивний вплив не лише спонукає людину до певних дій, а й змушує її хотіти робити саме так. Професор Каліфорнійського університету Г. Шіллер також вважав, що ”для досягнення успіху маніпуляція має залишитися непомітною. Успіх маніпуляції гарантований, коли маніпульований вірить: усе, що відбувається – природне і неминуче. Отже, для  маніпуляції потрібна фальшива дійсність, у якій її присутність буде непоміченою”.

C. Кара-Мурза на основі різних підходів до визначення явища маніпуляції виділив головні ознаки маніпуляції: духовна, психологічна дія (а не фізичне насильство або загроза насильства); маніпуляція – це прихована дія, факт якої не повинен бути помічений об’єктом маніпуляції; це вплив, що потребує значної майстерності й якості знань. Існує два види маніпулювання: індивідуальне та масове.

Деструктивні технології маніпулятивного типу передбачають масове маніпулювання, оскільки йдеться перш за все про вплив на великі групи людей (маси). З’ясовано таке: чим обізнаніші люди, тим важче ними маніпулювати. Насильне нав’язування особистості (групі, народу) цінностей, цілей, ідеологій тими чи іншими суб’єктами влади називається індоктринацією. Активно використовується при організації маніпуляції громадською думкою.

Маніпулювання інформацією містить у собі багато прийомів: інформаційне перевантаження; дозування інформації; велика неправда; змішування реальних фактів із усілякими чутками, припущеннями; зволікання часу; зворотний удар; своєчасна неправда. Чим більше зміст повідомлення відповідає настроям об’єкта, тим ефективнішим є результат обману. Оскільки основним способом дії маніпулятивних технологій є використання інформаційно-комунікативного впливу, у даному випадку комунікатором виступають ЗМІ, які, визначаючи спосіб подачі інформації, підвищують рівень та потенціал політичного маніпулювання.

Друга половина ХХ ст. була надзвичайно багата на приклади психологічних операцій з маніпулювання свідомістю людей під час збройної боротьби і в ході виборчої боротьби.