Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ СТАВКИ НА ПАРТІЮ

Технологія ставки на партію (блок, об’єднання) - полягає у тому, що зміст впливу на електорат грунтується на формуванні в нього образу політичної партії (виборчого блоку) як єдиної політичної сили, яка здатна консолідувати суспільство, зробити вагомий внесок у розбудову держави, подолання кризових явищ і створення ефективної економіки або ефективно управляти державою (містом, областю, районом). Така технологія побудована на основі використання партійної “машини”.

 

Для реалізації цієї технології треба мати насамперед політичну партію. Створити партію - означає провести специфічну виборчу кампанію серед населення країни, щоб визнати цю політичну силу, а також спонукати громадян приєднатися до неї. Структури партії повинні забезпечити своїм кандидатам організацію й проведення передвиборної й виборчої кампанії у повному обсязі. Цю технологію використовують тоді, коли партія має високий імідж та відображається у свідомості виборців як сильна й дієздатна організація однодумців, спроможних втілити в життя їхні задуми та ідеї. Саме це потрібно доводити виборцям у ході передвиборної та виборчої кампанії. Важливими компонентами образу партії є її ідея, лідер і політична позиція. Головні параметри, які визначають силу партії у виборчому змаганні -  дієздатність (наскільки ефективно вона може брати участь у передвиборчих та виборчих кампаніях); дисциплінованість усіх партійних організацій; спроможність виконувати поставленні завдання; рівень довіри до керівництва партії. У ході реалізації цієї технології обов’язковою є присутність теми “Ми – команда”.