Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕКОНАННЯ

Технологія переконання - полягає у застосуванні переконання. Призначення технології переконання полягає в тому, щоб за короткий термін сформувати в електорату відповідні погляди, ідеї, установки та ін. Переконання – це метод впливу на свідомість людей, звернений до їхнього власного критичного сприйняття.

Такий метод орієнтований на інтелектуально-пізнавальну сферу людської психіки. Його суть у тому, щоб за допомогою логічних аргументів спочатку домогтися від людини внутрішньої згоди з певними умовиводами, а потім на цій підставі сформувати й закріпити нові установки (чи трансформувати старі), які відповідають задуму кандидата.

Переконуючи, варто дотримуватись певних правил. Насамперед логіка переконання повинна бути доступною інтелекту об’єкта впливу. Крім того, переконувати треба доказово, опираючись на факти, дані науки, історичні події, які мають бути відомі виборцям. Однак вплив ефективний лише за тієї умови, що його об’єкт у змозі зрозуміти й оцінити те, що йому подається, якщо логіка мислення суб’єкта впливу та його аргументація близькі особливостям мислення об’єкта. Звідси – важливість врахування національно-психологічних особливостей різних груп електорату, його соціальних, національно-релігійних, культурних чинників.

Для ефективного переконання виборців потрібен час – разові спроби у цьому напрямі малоефективні. Зміни у сфері раціонального мислення людей відбуваються лише після зіставлення й обмірковування фактів. Крім того, різноманітний зміст переконуючого впливу вимагає багаторазового підтвердження різними аргументами й фактами.

Структура переконуючого впливу охоплює: вплив джерела інформації; вплив змісту інформації; вплив ситуації інформування. Ефективність переконання значною мірою залежить від ставлення до джерела інформації. Щодо змісту інформації, то його вплив залежить від того, наскільки вона доказова й переконлива. Доказовість грунтується на логічності, правдоподібності й несуперечності викладеного матеріалу. Доказовість не містить автоматичної переконливості. Її може забезпечити тільки правильна пропорція між логічними та емоційними компонентами інформаційного повідомлення. Виділяють три головні категорії аргументів для переконання: реальні факти, аргументи, що апелюють до позитивних очікувань, аргументи, що апелюють до негативних очікувань.

Намагаючись переконати в чомусь електорат, неможливо досягти позитивного результату, якщо у зверненні до нього простежується явна неповага. Крім того, зміст інформації повинен бути настільки цікавим, щоб її обговорювали, передавали з уст в уста. Переконати людей у чому-небудь можна лише в тому випадку, якщо вони прагнуть зрозуміти й усвідомити інформацію, яка адресована їм.

 

Варто зауважити, що однією з найважливіших ознак схильності індивіда до переконуючого впливу є зацікавленість в отриманні відповідної інформації, потреба в осмисленні хвилюючої проблеми в ситуації вибору.