Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ НАВІЮВАННЯ

Технологія навіювання - полягає у застосуванні щодо виборців навіювання – психологічного впливу на психіку особистості чи соціальну психіку людської спільноти, що ґрунтується на некритичному (і часто неусвідомленому) сприйнятті інформації. Навіювання ґрунтується на апеляції до безсвідомого, до емоцій людини. Прийоми навіювання спрямовані на зниження критичності людини. Навіювання засноване на використанні податливості психіки до психологічного впливу (сугестивності).

Сила навіювання прямо залежить від стану свідомості. Виборець може чинити опір навіюванню, що називається “контрсугестивністю”. Навіювання пов’язане з віковими (діти більше піддаються навіюванню, ніж дорослі), статевими (жінки більше піддаються навіюванню, ніж чоловіки), індивідуально-психологічними особливостями людей – з їхньою силою волі, життєвим досвідом, а також широтою кругозору, компетентністю та іншими чинниками. Навіювання - найдієвіший метод психологічного впливу. Кінцева мета навіювання - провокування певних реакцій, певних вчинків виборців, які відповідають поставленим цілям.

Виділяють три головні форми навіювання: гіпнотичне; у стані релаксації – м’язової й психічної розслабленості; під час активного стану людини. За способом впливу навіювання буває відкритим або закритим. Відкрите навіювання відрізняється безпосередньою спрямованістю на конкретний об’єкт впливу, закрите – замасковане, воно ніби немає безпосередньої спрямованості на виборців.

За засобами впливу навіювання може бути контактним чи дистанційним. Контактне навіювання відбувається в умовах безпосереднього спілкування з виборцями, дистанційне – за допомогою ЗМІ та друкарської продукції.

За інтервалом часу між впливом навіювання і відповідною реакцією об’єкта розрізняють безпосереднє й віддалене навіювання. При безпосередньому навіюванні відповідна реакція виборців відбувається відразу після сприйнятого впливу. При віддаленому навіюванні між впливом і відповідною реакцією виборців існує певний часовий розрив. За тривалістю навіювання може бути короткочасним та тривалим.

 

До методів навіювання належать: навіювання через мотиваційну сферу особистості; навіювання через ідентифікацію; навіювання через персоніфікацію; навіювання через попередження; навіювання через демонстрацію високої впевненості; навіювання через повторення; навіювання через особливості мови та мовної динаміки.