Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 21 лип. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ НАСЛІДУВАННЯ

Технологія наслідування - полягає у застосуванні щодо виборців наслідування – відтворення, повторення думок, поглядів, ідей тощо про певного кандидата одних виборців іншими. Під його впливом формуються ідеї, смаки, нахили, манери поведінки. Однак це не сліпе копіювання, абсолютне повторення, а творче відтворення з урахуванням багатьох обставин.

Умови наслідування є: наявність позитивного ставлення чи поваги до кандидата; менший досвід виборців порівняно з об’єктом наслідування; зрозумілість, чіткість, привабливість ідей, поглядів і стилю мислення кандидата; наявність у кандидата хоча б деяких якостей, які подобаються виборцям; свідома спрямованість бажань і волі виборців на об’єкт наслідування.

Різні категорії населення й різні верстви населення легше наслідують те, що відповідає їхньому віку, поглядам, сенсу життя тощо. До наслідування схильні члени групи з підвищеним груповим конформізмом. Ця схильність виявляється й у їхніх політичних симпатіях. Схильніші до наслідування люди молодого віку, із роками така потреба суттєво знижується.

 

Якщо в процесі проведення політичної реклами вдасться домогтися того, щоб образ лідера став основою для наслідування в будь-якій формі його прояву, то це можна вважати великим досягненням.