Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

Технологія психічного зараження - полягає у застосуванні психологічного зараження – неусвідомленого, мимовільного потрапляння під певні психічні стани. У результаті застосування цієї технології  відбувається процес передачі емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту. Воно відбувається не через пасивне споглядання, а через передачу психічного настрою, через загострення переживань, почуттів і пристрастей.

Механізм психічного зараження зводиться до ефекту багаторазового взаємного підсилення емоційного впливу виборців. Тому виборча команда кандидата повинна формувати у виборців таку спільність оцінок та установок, які б відігравали роль імпульсу, що сприяє розвиткові ситуації за законами зараження. Варто діяти такими методами, які б підвищили ефективність впливу на аудиторію шляхом доведення її до відвертого емоційного збудження і навіть до стану політично забарвленого екстазу. Зараження, яке йде від кандидата, проходить через рівень підсвідомого й несвідомого, викликаючи відповідні емоції. Зараження характеризується несвідомою, мимовільною схильністю індивіда до певних психічних станів. Психічне зараження може спрямовуватись у потрібне річище чи на певного кандидата у депутати завдяки відповідним заходам. Здійснювати психологічне зараження вдається харизматичним лідерам.

 

Психологічне зараження варто використовувати насамперед в усних видах політичної реклами, особливо в процесі безпосереднього спілкування з виборцями, на мітингах, під час появи стихійних груп, тобто, коли поведінка й настрої окремої особистості серйозно залежать від стану групи. У цьому випадку сильна, емоційна поведінка лідера, уміле застосування ним прийомів популізму здатна сильно впливати на настрої маси. Ефект психологічного зараження може бути значним і в процесі телевізійного показу яскравої поведінки політичного лідера, при демонстрації емоційно насиченої телевізійної політичної реклами.