Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ І ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ

Технологія використання й формування стереотипів - полягає у використанні та формуванні стереотипів – спрощених схематичних уявлень у відповідних соціальних та етнічних групах про факти дійсності, події, дії, діяльність політичних партій і кандидатів.

Стереотипи відіграють важливу роль в оцінці людиною навколишнього світу. Стереотип допомагає спростити реагування на реальність, що стрімко змінюється, прискорити процес розуміння й пізнання. Стереотипи суттєво впливають на суспільний настрій та поведінку людей. Вони формуються у результаті неодноразового змістового та емоційного акцентування свідомості людей на певних явищах, багаторазового їх сприйняття й відображення в пам’яті.

Стереотипии найчастіше відзеркалюють не суттєві (глибинні), а зовнішні, поверхові, найяскравіші й помітні явища чи події. Внаслідок їхньої дії, оцінка таких явищ і подій відбувається, здебільшого, без доказів, аргументації і вважається найправильнішою. Імідж, зокрема, також має стереотипний характер.

Стереотип активний, із ним пов’язане поняття стереотипізації – процесу приписування деяких, часто подібних рис людям, групам чи спільноті без достатніх на це підстав. Отож, стереотипи є важливим об’єктом психологічного впливу в ході виборчої кампанії. Їхнє руйнування й заміна новими є складним процесом. Для цього мають відбуватися масовані цілеспрямовані заходи.

Виділяють такі різновиди стереотипів: контрастно-порівняльні, які пов’язані з уявленнями масового виборця про способи життя; особистісні якості кандидата, що найбільше відповідають уявленням виборців про ідеал майбутнього політика; групово-партійні, що відповідають уявленням виборців про сильну команду однодумців; стереотипи, в основу яких закладено протест проти всіх; ціннісно-орієнтаційні, які зорієнтовані на певні цінності. За кожною групою стереотипів стоїть свій електорат.