Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІНИ МОТИВАЦІЇ

Технологія зміни мотивації - полягає у використанні технологій спрямованих на зміну наявних індивідуальних і колективних спонукальних сил, які покладено в основу поведінки окремих людей і соціальних груп (електорату), їхнього насамперед негативного ставлення до кандидата, на позитивно орієнтовані. Психологічний вплив, який справляють виборці один на одного, припускає, що відбувається зміна механізмів регуляції поведінки й діяльності людини.

 

Для того, щоб змінити поведінку виборця, треба змінити його бажання, мотиви, тобто домогтися змін у системі ієрархії мотивів. Якщо мотивація, бажання, установки, думки й емоційні стани виборців будуть враховані, тоді вплив на них стане найдієвішим на рівні окремої людини та  групи. Щоб сформувати установку на необхідне ставлення до певного кандидата або оцінку його ідей, використовують такі методи: вимоги, перспективи та заохочення.