Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ

Обмеження щодо ведення виборчої агітації. Встановлення законодавчих обмежень щодо проведення передвиборної агітації зумовлене необхідністю запобігти будь-яким зловживанням правом на проведення передвиборної агітації, а також здійснити належного державного контролю за законністю передвиборної агітації. З цією метою у Законі України “Про вибори народних депутатів України” (ст. 71) сформульовані деякі обмеження, які стосуються певних особливостей її проведення, та визначено вичерпний перелік випадків і підстав, коли така агітація не може проводитись взагалі. Ці обмеження стосуються: cуб’єктів проведення передвиборної агітації, місця проведення агітації, змісту агітаційних матеріалів.

Щодо суб’єктів проведення передвиборної агітації, то закон визначив, що проведення передвиборної агітації забороняється особам, які не є громадянами України, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та судам, їхнім посадовим і службовим особам, членам виборчих комісій під час виконання ними своїх обов’язків, зарубіжним засобам масової інформації (ЗМІ), які діють в Україні.

Закон визначив випадки заборони передвиборної агітації залежно від місця її проведення. По-перше, відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими уповноваженими особами партій (блоків) заборонено У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежена. Зустрічі з виборцями там організовують відповідні окружні виборчі комісії разом з командирами військових частин (формувань) або керівники установ кримінально-виконавчої системи з обов’язковим повідомленням не пізніш як за три дні до зустрічі усіх уповноважених осіб політичних партій (виборчих блоків). По-друге, заборонено використовувати приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації. Забороняється розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали та повідомлення на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, на пам’ятках архітектури та у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. По-третє, заборонено розміщувати носії політичної реклами, а також розповсюджувати політичну рекламу через радіотрансляційні або інші мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах. По-четверте, не можна проводити передвиборну агітацію в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні ЗМІ, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 %.

Закон забороняє поширення низки агітаційних матеріалів певного змісту. Зокрема, заборонено поширювати у будь-якій формі матеріали, які містять заклики до: ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву державної безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи, здоров’я населення. Забороняється виготовляти та розповсюджувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, які не містять відомостей про установу, яка надрукувала, їх тираж, інформацію про осіб, що відповідають за випуск. Не можна розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою. Забороняється розповсюджувати завідомо недостовірні або наклепницькі відомості про партію (блок) – суб’єкт виборчого процесу або про кандидата у депутати.  На ЗМІ, що оприлюднюють інформацію, яку партія (блок) вважають недостовірною, закон покладає обов’язок дати змогу зазначеним суб’єктам виборчого процесу спростувати такі матеріали.

Закон прямо обумовлює терміни для спростування такої інформації відповідними зацікавленими особами не пізніше як через три дні після оприлюднення таких матеріалів, але не пізнішн як за два дні до дня виборів. Наданий для публікації партією (блоком) матеріал повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою “спростування” на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію, передачу на радіо чи телебаченні та на факти, що спростовують. Такий спосіб закон запобігає поширенню у суспільстві в ході виборчого процесу неправдивої, неточної інформації, яка може мати на меті зниження довіри виборців до  певної партії (блоку), їхньої популярності тощо.

Закон забороняє включати до інформаційних теле- радіопрограм передвиборні агітаційні матеріали партій (блоків) або політичної реклами. Закон вимагає, щоб політична реклама була відокремлена від інших матеріалів і означена як така. Заборонено також переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Передвиборні програми треба оприлюднювати в повному обсязі, без перерв, які могли б спотворити їхній зміст, щоб сформувати у виборців відповідне, по можливості цілісне й адекватне уявлення про погляди, позиції, переконання відповідної партії (блоку). Забороняється також проводити передвиборну агітацію, яка супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.

Варто зазначити, що на Центральну виборчу комісію (ЦВК) покладено обов’язок забезпечити в державних ЗМІ опублікування роз’яснень щодо зазначених заборон. Текст такого пояснення затверджує ЦВК і двічі на тиждень друкують в газетах “Голос України” і “Урядовий кур’єр” на першій сторінці та транслюють телерадіоорганізації, починаючи за 30 днів до дня виборів.

Законодавство містить також вимогу щодо виключення збігу в часі регіональних державних і комунальних теле- і радіопрограм та передвиборних програм партій (блоків), трансляції передвиборних програм на першому загальнонаціональному каналі телебачення та на першому загальнонаціональному радіоканалі. Закон передбачає відповідну зміну розкладу ефірного часу на загальнонаціональних каналах мовлення, щоб дати змогу транслювати всі передвиборні програми партій (блоків), що транслюються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, водночас не допускати збігу в часі трансляції таких програм з передачами регіональних державних і комунальних телерадіоорганізацій.

На ЗМІ, усіх форм власності, що діють на території України, закон поширює заборону протягом останніх 15 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків). Крім того заборонено оприлюднювати в день виборів результати опитування виборців щодо їхнього волевиявлення під час голосування до його закінчення. Варто зазначити, що закон не забороняє проведення таких опитувань у зазначені строки, проте оприлюднення їхніх результатів можливе, починаючи з наступного дня  після дня голосування.

Закон забороняє поширювати будь-яку передвиборну агітацію у суботу напередодні дня голосування. Закон також містить заборону тим кандидатам у депутати, які займають посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях) залучати для проведення передвиборної агітації або використовувати для роботи, пов’язаної з проведенням передвиборної агітації у робочий час, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи, використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

Порушення зазначених вимог закону за певних обставин може бути підставою для скасування відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата у депутати та до притягнення його до визначеної законом кримінальної або адміністративної відповідальності. Порушення встановленого законом порядку на ведення передвиборної агітації тягнуть за собою відповідальність, визначену законами України. Від виборчих комісій вимагається, у разі надходження до них заяв, скарг щодо порушень вимог закону, негайно надсилати їх до правоохоронних органів для перевірки і реагування. Всі спірні питання у визначеному законом порядку має вирішувати суд.