Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ПОЛІТИЧНИЙ РИТУАЛ

Політичний ритуал (лат. ritualis – обрядовий) - кодифікована система дій, яка слугує для висловлення певних соціально-політичних, культурних взаємовідносин, що дотримується історичних традицій і певних встановлених норм політичного життя. Політичний ритуал часто є невідємною складовою масових форм виборчої комунікації. Політичний ритуал має певну послідовність обов’язкових дій і демонстрацій, якими він закріплює в політичній свідомості громадян. Він становить певний регламент політичних відносин і діяльності, що визначає порядок політичної діяльності (суспільних актів, різних групових дій). Ритуал використовує насамперед традиції, звичаї, обряди та церемонії, які значною мірою запозичені від релігійних обрядів, церемоній. Ритуал покликаний вплинути на буденну свідомість громадянина, закріпити його політичні переконання, чому сприяють усталені традиції, звичаї й обряди, що емоційно закріплюють певні провідні ідеї, норми, системні цінності. Церемонії за суттю становлять динамічні, офіційні обряди, покликані служити легітимації політичного режиму. Водночас за певних обставин – ритуал є одним з ефективних засобів при проведенні різних маніпуляцій із громадською свідомістю. Особливо активно його використовують в недемократичних політичних режимах.