Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ІНША РЕКЛАМНА ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ

Політична афіша - вона виконує таку саму роль як і плакат, але має менший розмір і може містити більше тексту.

Книга, автором якої є сам кандидат або про нього надзвичайно позитивно впливає на імідж кандидата. Така книга може бути присвячена міркуванням про життя, про важливі суспільні проблеми. Така книга надає ореол інтелектуальності кандидату. Вона завжди легко розходиться серед виборців, особливо старшого віку.

Брошура - вид друкованої продукції, неперіодичного видання малим обсягом у розмірі 1-5 аркушів з метою викладання обґрунтованої думки на чітко визначену тему. Брошури дуже гарний матеріал для безпосереднього розповсюдження. Практично в будь-якій кампанії (крім дрібномасштабних) доцільно видати брошуру  “Питання до кандидата” і розповсюджувати її на зустрічах із кандидатом і через громадські приймальні. Орієнтовний тираж – 1 прим. на 25-50 виборців. Ще одна типова брошура – передвиборна платформа кандидата (партії).

Питальник – вид друкованої продукції, що представляє собою невеликий (сторінок 6-12) катехизис у якому кандидат у довільній формі викладає свої погляди, переважно як відповіді на найпоширеніші до нього запитання (чому я пішов на вибори, що я маю намір зробити для виборців, ставлення до конкурентів тощо).

Буклет - вид друкованої реклами у формі одного аркуша, складеного в кілька рівнобіжних згинів. Найпоширенішим форматом політичного буклета є стандартний листок паперу, складений навпіл. Такий формат зручно роздавати і розсилати виборцям. Буклет допомагає максимально повно представити кандидата у депутати, створити його позитивний образ (імідж).

У буклеті рекомендується акцентувати увагу на подробицях біографії ка ндидата, показати, що він володіє достатньою кваліфікацією для забезпечення бажаних змін. Під час укладання буклета треба виявляти почуття міри: він не повинен бути надто глянцевим і надмірно яскравим, однак повинен відрізнятись високою поліграфічною якістю. Також не повинен бути перевантаженим друкованим матеріалом.

Бюлетень - інструмент політичної реклами, який використовують у формі періодичного видання, що містить поточну інформацію про конкретну діяльність.

Вкладиш - вид друкованої реклами у вигляді додатка до якої-небудь поліграфічної продукції (журналу, книги). Здебільшого це аркуш паперу з вміщеною на ньому рекламою кандидата у депутати (політичної партії). Вкладиш відрізняється високим впливовим ефектом та добре запам’ятовується.

Пейпербек - паперова обкладинка, зроблена в рекламних цілях.

Інформаційний лист - елемент особистого звернення до адресата з відповідного питання для доставки адресату конкретної інформації.

 

Композиція матеріалів (текстових та ілюстрованих) на газетній (журнальній, книжковій) полосі називається версткою. Попередній зразок композиції рекламного оголошення, буклета, листівки, моделі книги, номера (газети чи журналу) називається макетом. Оригінали-макети повністю виготовляються на штабному компютері, пробні зразки не повинні виходити за межі штабу, щоб передчасно не попасти в руки конкурентів. Виготовлені макети друкованої продукції зазвичай піддають т. зв. підготовчому тестуванню, яке проводять до виходу реклами в життя з метою виявлення її ефективності. Кількість виданих примірників друкованого виданнятираж (наклад). Великі тиражі друкуються в типографії та негайно поширюються.