Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Закономірності психологічного впливу. Існують певні закономірності осмислення і засвоєння змісту психологічного впливу, які слід враховувати при особистому спілкування з виборцями.

Людина приймає той зміст, який узгоджується з її установками. У цьому випадку говорять про вибірковість засвоєння інформації. Будь-яка людина тяжіє до того нового матеріалу, який не суперечить її поглядам, уникаючи (свідомо і несвідомо) тієї інформації, що цим поглядам протиставляється. Якщо запропонована інформація за змістом відповідає сформованим етнічним установкам населення, то і сприймається вона краще.

Суб’єкт психологічного впливу не повинен різко протиставляти свою позицію позиціям об’єкта. Інформація, близька до власних позицій людей, здається їм ще ближчою, а погляди, що різко відрізняються від позиції аудиторії, здаються їй ще більш неприйнятними, ніж вони можуть бути насправді. Люди “відвертаються”, “закриваються” від інформації, яку вони не сприймають.

Також швидше осмислюється і засвоюється матеріал, який частіше трапляється; пов’язаний з повсякденною практичною діяльністю; емоційно насичений; який відповідає національному способу мислення.

При організації психологічного впливу варто враховувати, що краще і швидше осмислюється те, що подається невеликими значеннєвими частинами. Усний виступ повинен тривати не більше 15 хв. За умови, що смислові частини повідомлення різноманітні. Для разового повідомлення вимагають всього 1-2 логічних факти й аргументи, а сам процес аргументації повинен тривати не більше 5-7 хв.

Варто враховувати й те, що для вироблення тимчасових, нетривких установок краще використовувати емоційну форму звернення, а для вироблення порівняно стійкої орієнтації особистості, формування фіксованих установок, що зберігаються тривалий час, більш виправданий вплив на раціональну сферу свідомості.

Починати завжди краще емоційно, але згодом звертатись до раціонального. Тоді сила емоційного звернення позитивно підштовхує виборця до інформації, яку повідомляють, будить у ньому інтерес до розглянутих питань. Наступне звернення до раціональної сфери свідомості робить психологічний вплив ефективнішим і тривалішим за часом. Треба враховувати і те, що інтелектуальна й емоційна активність можуть перешкоджати одна одній.

 

Звертаючись до емоційно збудженої аудиторії, не слід особливо сподіватись на її розумові можливості. Треба також пам’ятати, що на людей з високим інтелектуальним рівнем розвитку активніше діє раціонально побудований вплив, ніж емоційно забарвлений. Інтелектуальна перевага співрозмовника над слухачами викликає роздратування та несприйняття кандидата. Категоричне відстоювання будь-якої позиції значно скорочує кількість прибічників, бо в кожної позиції є як прихильники, так і супротивники. Намагайтесь говорити так, щоб якнайбільша кількість виборців залишалася задоволеними. Не поспішайте визначати власну позицію з питання, яке ще не отримало переконливої більшості.