Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 21 лип. 2017

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ У ВИБОРЧІЙ АГІТАЦІЇ

Порядок використання друкованих ЗМІ у виборчій агітації. Відповідно до ст. 68 Закону України “Про вибори народних депутатів України” політичні партії (блоки)суб’єкти виборчого процесу мають право користуватись засобами масової інфоримації (ЗМІ) державної та комунальної форми власності за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, на умовах, передбачених цим Законом.

Висвітлення виборчого процесу в ЗМІ всіх форм власності в інтерв’ю, дискусіях і дебатах, інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій повинно відбуватися на засадах об’єктивності, неупередженості та збалансованості. Виборна агітація з використанням ЗМІ усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

Засіб масової інформації не може надавати знижки чи визначати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу. Розцінки вартості одиниці друкованої продукції та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. За рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, партії (блоки) – суб’єкти виборчого процесу мають право опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” передвиборні програми, подані ними під час реєстрації кандидатів у депутати, обсягом не більше 7800 друкованих знаків. Передбачено, що зазначеної площі цілком достатньо для того, щоб виборці мали змогу детально ознайомитись з головними положеннями передвиборної програми відповідної партії (блоку).

Угоду про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених газет укладає Центральна виборча комісія (ЦВК). Такий спосіб забезпечує рівні для всіх партій (блоків) умови використання двох загальнонаціональних газет. Закон передбачає цільове призначення використання друкованих ЗМІ партіями (блоками) в межах коштів Державного бюджету України, а саме – для друкування їхніх передвиборчих програм. Надання відповідних послуг друкованими ЗМІ на згаданих засадах для інших цілей передвиборної агітації не передбачене.

Закон встановлює особливий порядок визначення черговості друкування передвиборних програм – жеребкування. Жеребкування проводять відкрито і гласно за участю відповідних зацікавлених осіб – уповноважених осіб партій (блоків), представників ЗМІ. Закон передбачає обов’язкове оприлюднення результатів проведеного жеребкування. Ці результати оприлюднюються в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” і в місцевих державних чи комунальних друкованих ЗМІ у триденний строк після їхнього затвердження. Такий обов’язок зумовлений необхідністю завчасного інформування виборців про час друкування передвиборних програм суб’єктів виборчого процесу.

Закон передбачає додаткове друкування інших агітаційних виборчих матеріалів у друкованих ЗМІ будь-якої форми власності. Оплата оприлюднення таких матеріалів відбувається за рахунок коштів відповідних виборчих фондів. Таким чином, закон виключає можливість фінансування публікацій агітаційних матеріалів суб‘єктами виборчого процесу з інших джерел. Зроблено це з метою забезпечення рівних умов всім суб’єктам виборчого процесу у проведенні передвиборної агітації, запобігання фінансування передвиборної агітації за рахунок “тіньового капіталу”, інших зловживань.

Закон встановлює необхідність публікування зазначених матеріалів лише на комерційній основі на підставі відповідної угоди, що повинна укладатися між уповноваженою особою партії (блоком) та редакцією друкованого засобу масової інформації. Закон визначає заборону публікації цих матеріалів без укладання угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого ЗМІ.

Угода про публікацію агітаційних матеріалів суб’єктів виборчого процесу повинна містити: вид (жанр) передвиборного агітаційного матеріалу, дату (період) друкування цього матеріалу, розмір газетної площі, що виділяється для друкування зазначеного матеріалу, порядок і розмір оплати за її використання, права та обов’язки сторін, які випливають з предмета угоди тощо. Публікація зазначених матеріалів не повинна супроводжуватися будь-якими редакційними коментарями, які не були заздалегідь обумовлені відповідною угодою, а також заголовками та ілюстраціями, які не узгоджені.

Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) – суб’єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих самих умовах іншій партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі визначають відповідні ЗМІ не пізніше як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. Закон не зобов’язує друковані ЗМІ публікувати розцінки вартості за одиницю друкованої площі. Однак оприлюднювати цю інформацію з тим, щоб забезпечувались прозорість, відкритість та рівні умови передвиборної агітації у друкованих ЗМІ.

 

Договірна основа публікації агітаційних матеріалів не виключає, можливості розірвання такого договору у визначеному законом порядку у разі порушення стороною цієї угоди чи невиконання взятих на себе обов’язків. Щоб контролювати законність оприлюднення агітаційних матеріалів, закон покладає на редакції друкованих ЗМІ усіх форм власності обов’язок за письмовими запитами ЦВК та окружних комісій надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі потреби – надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.