Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Політична реклама в друкованих ЗМІ.

Форми політичної реклами в друкованих ЗМІ - це способи поширення виборчої агітації суб’єктами виборчого процесу в засобах масової інформаці (ЗМІ). Розрізняють наступні форми агітації в друкованих ЗМІ:

Програмний виступ у газеті - обов’язкова для опублікування за кошт держави передвиборна програма кандидата (партії). Програмні виступи мають великий обсяг. Цього не варто робити. Чим коротшою, тезовою і зрозумілою буде програма, тим більше шансів, що її не тільки прочитають, а й запам’ятають. Тому прес-служба повинна докласти зусиль для того, щоб викласти програму мовою та поняттями, доступними більшості виборців, не втратила мудрості й не збилася на популізм і примітивізм. Для цього варто виділити курсивом головні тези, зробити врізку великим шрифтом, винести у підзаголовок  головний слоган виборчої кампанії. Це збільшує шанси на те, що програма приверне увагу читачів і запам’ятається.

Редакційна (проблемна) стаття - один з жанрів журналістики. Зазвичай вона велика за обсягом й присвячена проблемі, яка актуальна в регіоні. Вона охоплює значну кількість фактів, прикладів, причин, які зумовлюють виникнення й шляхи розв’язання проблеми. Такий матеріал здатний зробити позитивний громадський резонанс її авторові та герою.

Нарис - oдин із жанрів журналістики, який максимально наближений до художнього твору. Нарис найефективніший засіб з погляду просування створеного образу кандидата. Нарис – тонка матерія, царина образності - для його створення потрібен не просто справжній професіонал, а талановита людина.

Фейлетон – один із жанрів журналістики, який поєднує гостру тему, дотепність, навіть дошкульність, викриває негативні яаища і фактом критики залишає по собі у людей задоволення й надію. Якщо вдаться знайти вправного фейлетоніста його слід використати максимально. Зазвичай фейлетоніст не є членом виборчого штабу. Для написання ним фейлетону слід підготувати для нього вбивчий матеріал про опонента.

Репортаж - різновид інформаційного жанру, який полягає у викладенні журналістом події, свідком якої він був. Репортаж вважають головним жанром журналістики. Справжній репортаж готують тільки репортери-професіонали; він привносить на шпальти газет й телепрограми ефект безпосередньої присутності на місці події, про яку йдеться. Репортаж досить ефектно доповнюється особистими враженнями репортера, яскравими деталями, які додають репортажу особливого забарвлення, викликає в адресата довіру й інтерес. Тому наявність у штаті прес-служби кандидата талановитого репортера, який здатний у рутинній зустрічі кандидата з виборцями знайти яскраву деталь, образ, характер є однією з передумов успіху на виборах.

Інтерв’ю - одна з форм передвиборної агітації у засобах масової інформації (ЗМІ), яка полягає у відповіді кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій (блоків), інших суб’єктів проведення передвиборної агітації на запитання, поставлені журналістами. Інтерв’ю дає змогу опосередкованого спілкування з цікавою людиною, можливість долучитись до її думок не у вигляді журналістської переробки, а безпосередньо з “перших вуст”. Найкраще інтерв’ю виходить тоді, коли зустрічаються два рівнозначних співрозмовники. Коли й особі, у якої береться інтерв’ю, є що розповісти цікавого, і журналіст досконало орієнтується в темі розмови, добре знає життєвий та творчий шлях свого інтерв’юера, вміє розкрити його з найкращого боку. Для того, щоб інтерв’ю було цікавим читачам необхідно, щоб воно було різноплановим й розкривало особу, з ким ведеться інтерв’ю, з різних боків.

Кореспонденція (інформація) - стисле викладення події. На газетній площі вона займає 30-40 рядків, в ефірі – 1-2 хв. Може містити деякі подробиці і сягати 70-80 рядків. Головна її перевага – оперативність і легкість розміщення в газеті та в ефірній сітці. Цими малими формами не варто нехтувати, бо саме їх найчастіше сприймають читачі, слухачі та глядачі. У кореспонденції головним є не сама подія, а те, як на її тлі виглядає, чи як її коментує кандидат у депутати. Треба намагатись, щоб ім’я кандидата, слоган його виборчої кампанії якомога частіше з’являлись в інформаційних повідомленнях, особливо приємних. Інформація повинна бути: актуальною, цікавою, емоційною, короткою та грамотно написаною. Приємні новини повинні асоціюватися з іменем кандидата.

Політичне оголошення - різновид політичної реклами в друкованих засобах масової інформації. Зазвичай вони охоплюють портрет політика, слоган або заклик виборчої кампанії або невеликий фрагмент одного з положень виборчої програми. Головне призначення політичного оголошення – за допомогою преси та прямого поширення нагадати про кандидата з метою ідентифікації його імені, підготувати до сприйняття більш детальної інформації про нього. Їхня ефективність доволі висока, оскільки з ними знайомиться досить широка аудиторія виборців.

Читацька пошта – різновид політичної реклами, який створює ефект безпосередньої співучасті. Оскільки їх авторами є звичайні люди – вони користуються високим рівнем довіри. Головна мета полягає в тому, щоб у них згадувалося прізвище кандидата у позитивному контексті.

“Круглий стіл” - колективний, спеціально організований обмін думками, запитаннями, відповідями між кандидатами у депутати, їхніми довіреними особами, уповноваженими особами політичних партій (блоків) і представниками засобів масової інформації (ЗМІ), телеглядачами, радіослухачами, читачами в рамках проведення агітаційних заходів.

Публічні дебати - публічний обмін думками двох і більше кандидатів, довірених осіб кандидатів у депутати чи уповноважених осіб політичних партій (блоків) з широкого кола суспільно значущих проблем, розв’язання яких пропонується у відповідних передвиборних програмах.

Останнім часом достатньо високу ефективність продемонстрували безкоштовні газети, які спеціально виготовляються штабом кандидата й поширюються серед виборців. Це пов’язано з тим, що все менше число громадян підписуються та купують офіційні газети. В ситуації, коли тиражі місцевих видань заледве покривають 15-25 % населення безкоштовні газети стають дієвим методом пропаганди. Зазвичай вони поширюються з іншою пекламною продукцією – календ ариками, листівками з корисною інформацією, візитками чи наклейками кандидата.