Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 23 лип. 2017

ПОХОДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Задовго до виникнення виборчої демократії, держава мала різноманітну структуру публічних посад – мери, члени парламенту, міністри і т.д. Люди отримували їх різними шляхами – по спадковості, купували, за винагороду, призначались. З появою демократії більшість цих посад починають заповнюватися шляхом виборів. Саме це відрізняло недемократичну політичну систему від демократичної. Люди, які претендують на певні по-сади повинні заручитися підтримкою інших людей – виборців.

Політикам за нових умов не важко було помітити, що певний вид обєднань, які залучають велику кількість голосів, допоможуть їм досягнути та втримати посади. А відтак великі національні організації, які об’єднують усіх політиків і які контролюють голоси на всій території країни зможуть функціонувати ефективніше, ніж місцеві клуби, які об’єднуються лише навколо місцевих політиків. Із створенням організації загальнонаціо-нального масштабу популярним політикам стало простіше пересуватися країною з одного місця на інше з метою підтримки партійних кандидатів, а також з’явилися кошти, необхідні для роботи професійного штабу, який допомагав би в організації тисяч і тисяч виборців. Так утворилися політичні партії. Отже, із формуванням електорату, із рухом до виборчої демократії – як невід’ємний її елемент з’являються політичні партії. Треба, однак, визнати, що така форма організації політичних однодумців є досить новим утворенням, яке зявляється лише у ХІХ ст. і переважно повязане з поступовим запровадженням демократичних принципів і практики.

 

Політичні партії виникають і розвиваються також і в тих державах, де немає виборчої демократії, наприклад, комуністичні партії. В багатьох політичних режимах, де вони, по суті, не потрібні для виграшу на виборах – вони існують як ефективні механізми звязку з масами. Одна з особливостей політичних партій виявилася саме в тому, що вони стали придатними для реалізації різних цілей, перетворилися в невідємний інструмент політики.