Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Понеділок, 24 лип. 2017

ЗАПИТАННЯ ДЛ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ. Ч1.

1. Дайте загальну характеристику ставленню до політичних партій в англійській політичній філософії ХVIXVIII ст.

2. Як поділяє політичні партії Д. Юм?

3. У чому полягає заслуга Е. Берка у вивченні і сприйнятті політичних партій?

4. Які особливості сприйняття політичних партій в американській політичній традиції?

5. Проблема партій у вченні французьких революційних демократів XVII-XVIII ст.

6. Політичні партії у теорії “народного представництва” Ж-Ж. Руссо.

7. Які причини зумовили особливе ставлення до політичних партій у політичній думці Німеччини?

8. У чому полягає суть “органологічного” підходу до партій Ф. Ромера?

9. Класифікація політичних партій за Й. Блунчлі.

10. У чому полягає особливість сприйняття політичних партій А. де Токвілем? Його класифікація політичних партій.

11. Як визначає Дж. Ст. Міль місце політичних партій у представницькому правлінні?

12. Які ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій?

13. Яку періодизацію етапів розвитку уявлення про політичні партії пропонує Г. Трипель?

14. Класична теорія політичних партій.

15. М. Дюверже і Дж. Сарторізасновники сучасної теорії політичних партій і партійних систем.

16. Якими є основні проблеми теорії політичних партій на сучасному етапі? Назвіть основних представників сучасної теорії політичних партій.

17. Формування та основні положення теорії партійних систем.

18. Дискусії щодо форми та галузі застосування теорії політичних партій.

 

19. У чому полягає суть “проекту Джанди”? Його роль у формуванні теорії політичних партій.