Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання


1. Яке співвідношення між типологією та класифікацією партій? Їхнє значення для теорії партій.

2. Суть типології партій М. Вебера.

3. Типологія партій З. Нейманна.

4. Типологія партій М. Дюверже. Її значення в розвитку теорії партій.

5. О. Кірчхеймер і Ж. Шарло про новий тип партій.

6. Що таке тип партії? Які основні типи партій Ви знаєте?

7. Дайте порівняльну характеристику кадровим, масовим і виборчим партіям.

8. Які головні характеристики національно-визвольних партій?

9. Які головні характеристики транзитних партій?

10. Дайте характеристику основним різновидам партій.

11. Назвіть головні напрями трансформації політичних партій.

12. Які фактори зумовлюють трансформацію політичних партій?

13 Як класифікують партії за їхньою величиною? Що розуміти під величиною партії?

14. Які існують підходи до визначення поняття “мала партія”?

15. Як поділяються малі партії?

16. Як класифікуються партії за рівнем репрезентативності?

17. Що робить партію репрезентативною?

18. Класифікація партій за їхнім походженням.

19. Класифікація партій на підставі організаційного критерію.

20. Класифікація партій за класовим критерієм.

21. Класифікація партій на основі їхнього ставлення до політичної системи.

22. Яка різниця між антисистемними і протестними партіями?

 

23. Класифікація партій за їхнім ідеологічним критерієм.