Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Понеділок, 24 лип. 2017

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Основні поняття

 

ідеологія, кінець ідеології, суспільно-політичні доктрини, радикалізм, традиціоналізм, фашизм, расизм, апартеїд, марксизм-ленінізм, економічний детермінізм, єврокомунізм, троцькізм, маоїзм, неомарксизм, нові ліві, теїзм, фундаменталізм, ісламізм, лібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, лібертаризм, рейганізм, тетчеризм, християнська демократія, християнські принципи, соціал-демократія, демократичний соціалізм, ліберальний соціалізм, держава благоденства, лівий лібертаризм, екологізм (енвіроументалізм), зелений рух, фемінізм, рух суфражисток, сексизм, емансипація жінок, неофемінізм, соціальне партнерство статей, пацифізм, постіндустріалізм, антиглобалізм, сім’я політичних партій.