Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Четвер, 27 лип. 2017

РІВЕНЬ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

Рівень пропорційності виборчих систем. У політологічній літературі зазначають, що така конструкція виборчої системи, яка дає змогу на 100 % відобразити виборчі преференції (максимальна пропорційність), — явище ідеальне. Усі системи, незалежно від кількості й розміру виборчих округів, характеру голосування та виборчої формули, зумовлюють деформацію результатів виборів. Певний ступінь деформації виборчих систем, є таким явищем, яке існує постійно.

Рівень пропорційності виборчих систем — змінна, яка виявляє відповідність частки голосів, отриманих партією на виборах, частці одержаних нею депутатських мандатів. Що адекватніше це співвідношення, то вищий рівень пропорційності виборчої системи. Що менше співвідношення частки голосів і частки мандатів, то нижчий рівень пропорційності. Найвищий рівень пропорційності теоретично має дорівнювати 100 % відповідно (табл. 5.12).

Табл. 5.12. Співвідношення між ступенем пропорційності й виборчими системами

Виборча система

Держава

Індекс пропор­ційності

Розмір округу (кількість мандатів)

Ефек­тивна кількість партій

Партійна система

Пропорційна

Австрія

98,0

20,3

2,7

Двопартійна

Бельгія

93,0

7,1

8,2

Багатопартійна

Данія

98,0

9,7

5,4

Багатопартійна

Фінляндія

93,0

13,3

5,8

Багатопартійна

Греція

92,0

5,4

2,6

Багатопартійна

Іспанія

86,0

6,7

3,8

Багатопартійна

Голландія

97,0

150,0

4,2

Багатопартійна

Ірландія

96,0

4,0

3,2

Багатопартійна

Німеччина

98,0

2,0

2,8

Двопартійна

Норвегія

93,0

8,2

4,4

Багатопартійна

Португалія

93,0

12,5

3,7

Багатопартійна

Швейцарія

93,0

7,7

7,3

Багатопартійна

Швеція

96,0

12,1

3,7

Багатопартійна

Італія

(до 1993)

95,0

20,3

5,2

Багатопартійна

Середнє

94,0

4,5

Мажоритарна

Франція

79,0

1,0

3,1

Багатопартійна

Велика Британія

81,0

1,0

3,1

Двопартійна

Середнє

80,0

3,1

Загалом

92,6

4,3

 

Найпропорційнішою є виборча система Австрії, де відхилення частки зібраних голосів від частки одержаних мандатів не перевищує 1 %. Зворотно характеризується іспанська й грецька системи: тут відхилення становить відповідно 17 та 12 %. Дослідження засвідчили: найбільший показник диспропорційності властивий системі відносної більшості Великої Британії та двотуровій системі більшості Франції.