Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
П'ятниця, 18 серп. 2017

ПРОПОРЦІЙНІСТЬ (ДИСПРОПОРЦІЙНІСТЬ)

Пропорційність (диспропорційність). Коли говорять про явище надпрезентації або підпрезентації політичних партій як результату застосування певного типу виборчої системи, виникає проблема міри пропорційності (диспропорційності). З цією метою застосовують різні способи їх визначення, зокрема:

Індекс пропорційності виборчої системи (індекс Гюнтера). Це величина, що вказує на рівень пропорційності виборчої системи. Є декілька методик обчислення такого показника. Найпоширенішою стала формула, запропонована Р. Гюнтером:

де Ip — індекс пропорційності виборчої системи (між 0 і 100); V — відсоток голосів, отриманих партією на виборах; S — відсоток одержаних партією депутатських мандатів; n — кількість партій, котрі провели своїх депутатів до парламенту; (V – S) — різниця між відсотком здобутих голосів і відсотком мандатів, що належать партії.

Індекс диспропорційності виборів (індекс Л-С., індекс найменших квадратів) — величина, яка разом з індексом пропорційності виборчої системи засвідчує рівень пропорційності виборчої системи. Математичну формулу індексу запропонував М. Галлахер

де IG — індекс диспропорційності виборів, — відсоток голосів, отриманих партією на виборах; — відсоток мандатів, одержаних партією відповідно до свого виборчого результату, n — кількість партій (блоків), котрі пройшли до парламенту.

 

Число, яке відображає загальну невідповідність між кількістю голосів, отриманих партією на виборах, і місцями, здобутими нею в парламенті, називають коефіцієнтом диспропорційності.