Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА КУРСУ:

№ п/п

Тема заняття:

Кількість годин

Л

С

МОДУЛЬ 1. Партологія як наука та навчальна дисципліна.

Становлення та розвиток теорії партій.

1.

Тема 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна. Теоретико-методологічний інструментарій партології.

2

2

2.

Тема 2. Політичні партії та демократія. Партії в структурі  громадянського суспільства. Партії і політична система суспільства.

2

2

3.

Тема 3. Походження та етапи розвитку політичних партій. Суть поняття “політична партія”. Підходи до визначення політичної партії.

2

2

4.

Тема 4. Трактування політичних партій в англо-американській та романо-германській політичній традиції.

2

2

5.

Тема 5. Партії в теоріях демократії ХІХ cт. Ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.

2

2

6.

Тема 6. Класична теорія політичних партій.

2

2

7.

Тема 7. Сучасна теорія партій та партійних систем. Теорія “кризи партій” та її інтерпретації.

2

2

8.

Тема 8. Етапи історичного розвитку політичних партій.

2

2

9.

Контроль знань з тем 1-8

2

МОДУЛЬ 2. Теорія партій та партійних систем.

10.

Тема 9. Функції політичних партій.

2

2

11.

Тема 10. Типологія політичних партій.

2

2

12.

Тема 11. Класифікація політичних партій.

2

2

13.

Тема 12. Партійне керівництво. Теорія коаліцій.

2

2

14.

Тема 13. Суть поняття “партійна система”. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи.

2

2

15.

Тема 14. Типологія та типи партійних систем.

4

4

16.

Тема 15. Способи аналізу партійних систем.

2

2

17.

Контроль знань з тем 9-15

2