Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

ПРОГРАМА КУРСУ:

 

Тема заняття / Oсновні положення:

Годин:

МОДУЛЬ 1.

1.

Тема 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна.

4

Партологія як галузь політології. Теоретико-методологічний інструментарій партології. Форма та галузь застосування теорії політичних партій. Соціо-політичні поділи - основа формування сучасних партій. Розвиток української теорії політичних партій.

2.

Тема 2. Організованість партій.

4

Організованість як базовий індикатор (елемент) політичної партії. Партологічна література про організаційну будову політичних партій.  М. Дюверже про роль організації в діяльності політичних партій. Способи організації партій. Класифікація партій за організаційним критерієм. Внутріпартійна демократія.

3.

Тема 3. Залученість як елемент політичної партії.

4

Членство в партії та його типи. Рівень членства в політичних партіях. М. Острогорський про американський тип політичних партій. Теорія кокусу. Вступ та вихід з партії. Визначальні фактори участі (партисіпації) громадян в партійній діяльності. Політичні переконання та політичні заохочення. Залученість та партійна лояльність.

4

Тема 4. Узгодженість та автономія партій.

4

Узгодженість. Згуртованість та фракційність. Автономія. Автономія фінансової та членської бази. Автономія керівництва та партнерства.

Тема 5. Проблемна орієнтація партій. Класовість.

8

Проблемна орієнтація. Роль ідеології в діяльності партій. Ліво-права шкала політичних цінностей. Ліві та праві політичні сили та їх базові цінності. Партії “нової політики”. Проблемно-орієнтовані партії. Політичний спектр та його конфігурація. Індекс поляризації (ідеологічної дистанції). Сім’ї (родини) політичних партій. Політичні групи Європарламенту.  Класовість. Соціальна база партій. Теорія замерзання партійних систем та її інтерпретація.

МОДУЛЬ 2.

5

Тема 6. Партійна програма.

4

Партійна програма: суть та цілі. Функції партійних програм. Ідеологічна (світоглядна) основа партійних програм. Виборча програма. Партійна програма та партійні лідери.

6

Тема 7. Стратегія і тактика партій.

4

Цілі політичних партій. Рівень прагнень (аспірації) політичних партій. Центр (фокус) звернення партій. Партії успіху та партії принципу. Стратегія та тактика партії. Стратегічне планування. Види стратегій.

7

Тема 8. Місце партій в системі влади.

4

Урядовий статус партії. Правлячі та опозиційні, системні та антисистемні партії.  Ініціативні та доповнюючі партії. Малі партії. Індекс агрегації. Індекс урядової істотності. Партійні програми та урядова діяльність. Програматика політичних партій. Теорія ”кризи партійного керівництва”.

8

Тема 9. Інституалізація політичних партій.

4

Бар’єри (пороги) розвитку політичних партій. Інституалізація політичних партій: суть та фактори. Легітимація партій. Легітимація ”знизу” та ”зверху”. Суспільне визнання (лояльність) партій.