Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

Інформація

Вимоги

Оцінювання та організація роботи студентів над курсом

Історія та теорія політичних партій

Структура та методичне забезпечення курсу.

Курс Історія та теорія політичних партій вивчається протягом одного навчального семестру й завершується іспитом. (Екзаменаційні питання з курсу див. тут).

Курс читається на основі прийнятої Програми й складається з двох модулів і 15-ти тем. (Див. Тематична структура курсу). Модуль 1. – Партологія як наука та навчальна дисципліна. Становлення та розвиток теорії партій. Модуль 2. – Теорія партій та партійних систем”.

Базовим підручникам курсу є – Теорія партій та партійних систем, а також монографія М. Дюверже “Політичні партії, яка опрацьовується студентами самостійно. Головні поняття та терміни курсу вміщено в енциклопедичному словнику – Політичні партії.

Курс складено на основі лекційно-семінарської системи засвоєння знань. За визначеною темою читається лекція (див. тут), а основні проблеми  розглядаються на семінарських заняттях (див. Плани семінарських занять). Вимоги щодо організації та проведення семінарських занять див. вище.

Оцінювання курсу. Курс оцінюється за 100 бальною системою, де 50 балів отримується на іспиті (компютерне тестування) і 50 балів – поточна успішність.

Поточна успішність включає у себе бали, отримані на семінарських заняттях, два модулі по 10 балів за працею М. Дюверже. (див. тут) і за основними поняттями пройдених тем (див. тут) і дві презентації за вказаною окремо тематикою (зразок презентації див. тут). Презентації представляються студентами на лекції й розміщуються на сайті.

Самостійна робота включає в себе конспектування окремих розділів праці М. Дюверже “Політичні партії” та Словник термінів з курсу.

У ході освоєння курсу практикуватимуться зустрічі з представниками політичних партій. За підсумками зустрічі студенти готують статтю, яка буде розміщена на сайті й оцінюватиметься окремо (зразок див. тут).

Для спілкування з лектором прохання кожній групі створити окрему електронну скриньку. Персональне спілкування відбуватиметься через систему vk.com.

Інструкція "Як завантажувати презентації на сайт slideshare.net" можна переглянути тут - https://www.youtube.com/watch?v=emL-OEwHwW0

 

Оцінювання курсової роботи

Оцінювання курсової роботи:

на тему: __________________________________________________

cтудента гр. _______________________________________________________

Критерій оцінювання

Вагомий -

(5-4 балів),

Середній

(3-2 балів),

Низький –(1-0)

Коментар

1

Обґрунтування актуальності досліджуваної теми

 

2

Самостійність розгляду обраної теми

 

3

Дослідницький характер роботи

 

4

Ступінь розкриття поставленої мети та завдань

 

5

Обґрунтованість зроблених висновків

 

6

Обсяг опрацьованості

наукових джерел та літератури

 

 

7

Науково-методологічна фаховість в оперуванні дослідницьким матеріалом

 

 

8

Грамотність написання роботи

 

9

Естетичний вигляд роботи

 

10

Ступінь співпраці з науковим керівником

 

Загалом:

 

Окремо відзначаю:

 

 

Роботу до захисту ______________ (Допускаю/Не допускаю).

Науковий керівник: __________________________________

“___” _____________________ 2014 р. 


Скачати .doc версію файлу можна тут

 

 

Рецензії

Рецензія бакалавра

Рецензія спеціаліста

Рецензія магістра

  << Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>