Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Школа політичної комунікації

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ PR

Менеджмент у сфері ПР. Сукупність організаційних заходів, які забезпечують планомірний процес реалізації завдань зв’язку з громадськістю у політичній сфері називають менеджментом у сфері ПР. Складається з чотирьох етапів: 1) визначення проблеми; 2) планування та програмування; 3) діяльність і комунікація; 4) оцінка програми.

Загалом становлення паблік рілейшнз як самостійної сфери діяльності, спрямованої на досягнення взаєморозуміння і співпрацю між організацією та громадськістю, зумовлена, з одного боку, процесами розширення політичної участі, формування і утвердження демократичних засад функціонування суспільств (зокрема американського), в яких гарантуються права і свободи, цінується індивідуальність особи, її переконання і на які неможливо впливати лише через примус і контроль. Паблік рілейшнз широко використовують у сучасних політичних процесах, становить невід’ємну частину політичних технологій і виборчих кампаній.

 

 

СПІН-ТЕХНОЛЛОГІЇ

Спін-технології - особливі ПР-технології, які полягають у корегуванні висвітлення засобами масової інформації (ЗМІ) певних подій або заяв, подання їх у привабливішому вигляді. Саме слово spin – означає “крутити”, “плести небелиці”. Такий менеджмент особливо потрібен під час виборчих кампаній і кризових ситуацій.

Існує п’ять різновидів спін-технологій: “перед-спін” – підготовка очікування аудиторії перед самою подією, “пост-спін” – надання позитивного образу події, яка вже відбулася, “торнадо-спін” – технології переведення уваги, відвернення громадської думки від події, що відбулася, “кризовий контроль” – менеджмент подій, які вийшли з-під контролю та особливий контроль за їхнім висвітленням, а також використання “подієвих криз” для кращого висвітлення необхідних тем, “мінімізація втрат” – менеджмент подій та їхнє висвітлення, які вже не контролюються з метою відвернення та мінімізації подальших втрат. Особа, що займається корегуванням негативних наслідків висвітлення будь-яких подій у засобах масової інформації (ЗМІ), використовуючи  спін-технології називається спін-майстром. Інколи функції спін-майстра називають менеджментом новин.

Надання новинам певного забарвлення на користь свого патрона чи роботодавця – називається накручуванням. Спін-майстер – людина, яка виконує це завдання. Оксфордський словник англійської мови вперше зареєструєвав слово spin у такому значенні 1978 р., а слово spin doctor – 1984 р. Ще лорд Солсбері 1885 р. поклав край політичній кар’єрі лорда Рендолфа Черчила, розпускаючи в пресі оповідки про нього, а потім заперечуючи свою причетність. Т. Джефферсон використав Джеймса Келіндера як спін-майстра, щоб очорнити членів попередньої адміністрації Адамса в 1798 – 1800 рр. Не отримавши посади в уряді, Дж. Келіндер обернувся проти свого патрона й накрутив вигадок, які, мабуть, протрималися найдовше в історії, а саме:  звинуватив Т. Джефферсона у тому, що він мав дітей від своєї рабині. Аналіз ДНК, зроблений 1988 р., довів, що це може бути правдою (а може й ні).

 

Експерти,  аналітики, політологи - які інтерпретують певні політичні події чи заяви політиків відповідно до розробленої спін-майстром програми називаються сурогатними балакунами (ерзац-спікерами). Їхнє використання дає змогу сформувати позитивну громадську думку до коментованої події.

 

PR-ТЕХНОЛОГІЇ

ПР-технології - ефективне використання фінансових, матеріальних і людських ресурсів засобами ПР (паблік рілейшнз) задля досягнення визначеної мети. Найчастіше ПР-технології використовують у виборчих кампаніях.

Використання ПР-технологій у виборах дає змогу використовувати найефективніші важелі впливу на громадську думку. При їхньому використанні перемагають досконалість та інтелектуальні переваги, коли витрачені фінансові ресурси не викидають на вітер, а стають дієвим засобом ретельного розповсюдження передових ідей, які можуть отримати об’єктивну соціальну оцінку різними верствами населення.

ПР-технології перетворюють виборчий процес на реальне формування нової моделі публічної свідомості, нового менталітету, формують привабливе ставлення до політичних лідерів чи партій. Інструментами та знаряддями ПР-технологій формується соціально значима позиція, яку особистість виділяє як таку, що відповідає її персональним внутрішнім вимогам.

Інформаційний вплив на виборця через ПР-технології досягає своєї результативності тільки завдяки перетворенню цієї посилки на внутрішнє мотиваційне збудження, до якого виборець поступово звикає та перетворює його на своє власне бажання.

 

Під час проведення виборчого процесу головне завдання ПР-технології – забезпечити добровільне взаємопорозуміння між кандидатом у депутати та виборцем. Досягнення цього завдання можливе тільки тоді, коли кандидат переконає виборця, що саме він найбільш вдало скористається отриманим від народу владними повноваженнями і реалізує саме ті очікування, на які розраховує виборець. Класичні ПР-технології не допускають використання “війни компроматів”, “війни плакатів” та інших методів, які забруднюють та засмічують виборчий процес (так званий “чорний” ПР).

  << Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>