Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Cписок праць (тематичний порядок)

1. Навчально-методичні видання:

 

1. Партії та партійна система України. Навчальний посібник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2001.- 131 с.

2. Історія та теорія політичних партій. Програма курсу та плани семінарських занять.- Львів, ЛНУ, 2001.- 56 с.

3. Грабовська С. Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник / За ред. Ю.Шведи.- Львів, Фонд “Україна-Європа”, 2001.- 195 с.

4. Теорія політичних партій та партійних систем. Навчальний посібник.- Львів: Тріада Плюс, 2004.- 528 с.

5. Політичні партії. Енциклопедичний словник. Науково-навчальне видання.- Львів, Астролябія, 2005.- 488 с.

6. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Партологія: Навчальний посібник / за ред. М.І.Обушного.- К.: Арістея, 2006.- 432 с.

7. Соціологія політичних партій. Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2008.- 36 с.

8. Аналіз соціальних систем: Навчально-методичний посібник.- Львів: ЦПД, 2009.- 100 с.

9. Теорія політичної системи. Навчально-методичний посібник. Львів: ЦПД, 2009.-136 с.

10. Програма навчального курсу Історія та теорія політичних партій // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2010, № 4, с. 311-323.

11.  Зовнішня політика зарубіжних країн та України. Навчально-методичний посібник. – Львів: ЦПД, 2011.- 44 с.

12. Програма навчального курсу Соціологія політичних партій” // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011, № 11, с. 158-170.

13. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: Навч. посібник.-К.:Знання, 2012.- 373 с.

14. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту: навч-метод. посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 340 с.

2. Довідково-аналітичні:

1. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. Інститут президентства у світі.Хто є хто. Довідник.- Львів, ЦПД ЛНУ, 1999.- 85 с.

2. Довідник з історії України / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста, К.: Генеза, 2001. [7 гасел].

3. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Львівщина. Портрет на фоні президентських виборів.- Львів, ЦПД ЛНУ, 2004.- 96 с.

4. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.

5. Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови, Р. Шуста.- Львів: Літопис, 2008.- 976 с. [101 гасло].

6. Шведа Ю., Романюк А., Скочиляс Л. та ін. Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007.- 132 с.

7. Шведа Ю. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії. Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

8. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації політичної системи // Перспективи політичної реформи у контексті президентських виборів 2010 року. Експертно-аналітичний звіт.- Львів: ЦПД, 2010, с. 82-105.

9. Шведа Ю. Партії та вибори. Енциклопедичний словник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 750 с. (з грифом МОУ).

2. Монографії:

1. Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна.- Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.- 161 с.

2. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.- Львів, ЦПД – Астролябія, 2005.- 368 с.

3. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

3. Статті:

3.1. У наукових Вісниках:

1. Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського Університету, Вип. 31, 1993, с. 48 –53.

2. Політична система і проблеми гармонізації соціально-політичних відносин в Україні // Вісник Львівського університету, Вип. 32, 1995, с. 94-100.

3. Партійна система України: стан, тенденції та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Філософські науки, 1999, Вип. 1, с.198-201.

4. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. Вип. 63-65, 2004, с. 167-169.

5. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2003, Вип. 5., с. 368-374.

6. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського Університету, Філософські науки, випуск 8, 2005, с. 222-230.

7. Джерела та напрямки трансформації сучасних політичних партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Збірник наукових праць, Випуск 16, 2005, Видавництво Національного університету Львівська Політехніка, с. 22-27.

8. Сучасні тенденції зміни конфігурації партійної системи України // Вісник Прикарпатського університету, Випуск 1, Політологія.- Івано-Франківськ, 2006, с. 64-67.

9. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії хвиль демократизації” С. Хантінгтона // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія. Соціологія. Філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.”  Випуск 5-6, 2007, с. 299-302.

10. Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку.Збірник наук. праць.- Львів: Вид-во Національного університету Львівська Політехніка”, 2007, № 19, с. 165-173.

11. Теоретичні основи аналізу електоральної поведінки в сучасних демократіях // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 7-8, 2007, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 223-233.

12. Сучасні тенденції трансформації моделі політичних партій країн Європейського Союзу // Вісник Львівського університету, Серія. Міжнародні відносини, Вип. 22, 2007, с. 122-128.

13. Групи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 9, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, c. 170-179.

14. Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового аналізу // Політичний менеджмент, 2008, № 2 (29), с. 19-33.

15. Шведа Ю., Глод О. Антиімміграційна тематика в діяльності політичних партій Нідерландів // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія,  Філософія., Випуск 10, 2008, Ужгород: Вид-во Ужгородського національного університету “Говерла”, с. 138-141.

16. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем // Вісник Львівського університету. Серія. Філософські науки.- 2008, Вип. 11, с. 160-168.

17. Помаранчева революціяв контексті теорії хвиль демократизаціїC. Гантінгтона // Вісник Львівського університету. Серія. Міжнародні відносини.- 2008, Вип. 25, с. 128-132.

18. The Orange Revolution in the Context of S. Huntington’s Theory of “Waves of Democratization”// Національний Університет Києво-Могилянська Академія”. Наукові Записки. Том 82. Політичні науки, 2008, с. 66-69.

19. Шведа Ю., Лесечко І. Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці // Науковий вісник Ужгородського університету, Сер. Політологія, Соціологія, Філософія, Вип. 15, 2010, с. 117-121.

3.2. У фахових наукових журналах

1. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова Політика,1996, № 4-5, с. 31-37,57-64.

2. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова Політика, 1998, № 5, с. 28-32.

3. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Вибори та Демократія, 2005, № 1(3), с. 38-45.

4. Три парадокси демократії // Вибори та демократія, 2005, № 2(4), с. 27-35.

5. Моделі демократії // Вибори та демократія, 2005, № 4, с. 34-42.

6. Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі? // Вибори та демократія, 2006, № 2(8), с. 40-50.

7. Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці // Віче. Журнал Верховної Ради України. Спецвипуск // 2007, № 12, с.29-31.

8. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче, 2007, № 15, с. 24-27., № 17, с. 17-21.

9. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент, 2007, № 4(25), с. 112-125.

10. Ціннісні розмежування  в посткомуністичних країнах як основа формування партійних систем // Романюк А. С., Сокирка Ю. М. та ін. Від соборності до незалежності. Стан та динаміка інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів. Збірник матеріалів.- Львів: ЦПД, 2009, с. 25-37.

11. Партійна система незалежної України: етапи трансформації // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації, 2009, № 3, с. 50-55.

12. Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена // Вибори та Демократія, 2009, № 4, с. 44-53, 2010, № 1, с. 47-53.

13. Дж. Сарторі про безглузду систему і бездарну політику // Вибори та Демократія, 2011, № 2, с. 41-49.

14. Чи не є “закон диспаритету М. Дюверже ”розетським каменем” української партології? / Ю. Шведа // Політичний менеджмент.-2012.- № 4-5.- С. 57-65.

3.3. У іноземних виданнях:

1. ОсобливостітрансформаціїпартійноїсистемиУкраїни // Polska-Niemcy-Ukraina w Europie. Materialy z konferencji naukowej, Rzeszow, 1998, с. 73-101.

2. Шведа Ю., Зінько І. ЄврорегіонКарпати: проблемитаперспективи // Polska Niemcy-Ukraina w Europie. Materialyzkonferencjinaukowych. Rzeszow, 1999, s. 57-67.

3. SystempartyjnyUkrainyademokracjezachodnioeuropejskie // PolitologiaiStosunkiMiedzynarodowe, 2007, Nr. 2, s. 284-290.

4. Трансформація партійної системи в Україні // Трансформація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти / За ред. А. Антошевського, А. Колодій, К. Ковальчика.- Вроцлав, 2010, с. 545-559.

5. PartiepolityczneorazsystempartyjnyUkrainy.- W: WspolczesnaUkraina / Redakcjanaukowa: L. Donaj, A. Romaniuk.- WyzszaSzkolaStudiowmiedzynarodowychwLodzi, Lodz, 2007, s. 71-116.

6. Партійна система України: особливості формування та функціонування // TransformacjeustrojowewEuropieSrodkowejIWshobniej / PracazbiorowapodredakcjaZbigniewaBialoblockiegoiAnatoliyaRomanyuka.- Kutno, 2012, p. 147-157.

7. Partie polityczne oraz demokracja reprezentacyjna na Ukrainie // Rozwoj polityczny panstw Europy Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Zbigniewa Bialoblockiego I Anatoliya Romanyuka // Kutno: Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej, Seria Wydawnicza: Biblioteka Pomocy Naukowych, 2012, s. 249-257.

8. Is M. Duverger’s ‘Disparity Law’ the Rosetta Stone of Ukrainian Partology? // Epiphany. Journal of Transdisciplinary Studies (International University of Sarajevo, ISSN 1840-3719),  Vol 6, No 1 (2013), p. 247-256.

9. Политические партии Украины: на службе демократии или олигархии? // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации / Восточные исследования Института Центрально-Восточной Европы / Редакция Анджей Гиль, Томаш Стемпневски.- Люблин-Львов-Краков.- 2013.- С. 227-249.

3.4. У матеріалах наукових конференцій:

1. Деякі тенденції зміни конфігурації партійної системи України // ПолітичнийпроцесвУкраїні: станіперспективирозвитку. Збірникнауковихпраць.- Львів, 1998, с. 86-89.

2. ПроблемиполітичногорозвиткуУкраїни // Національна ідентичність і європейська інтеграція напередодні ХХІ століття: Україна – Польща – Німеччина. Матеріали конференції, Львів, 1999, с. 71-75.

3. Проблеми влади у констексті європейської інтеграції України // Трансформація політичних систем України і Польщі в умовах Європейської інтеграції: Тези конференції.- Львів, ЛНУ, 2004, с. 76-80.

4. Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали міжнародної наукової конференції “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ,).- К.: Центр навчальної літератури, 2004, с. 797-799.

5. Проблеми трансформації партійної системи України // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції  / За заг. ред. А.О.Чемериса.- Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2004.- Ч.2., с. 254-258.

6. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном // Політичний процес в Україні у 2004 році. Регіональні  аспекти. Матеріали конференції. Львів, (12 лютого 2005),  ЦПД, 2005, с. 13-23.

7. Куди прямує партійна система України? // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.- (24 вересня 2005) Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005, с. 89-94.

8. Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії хвиль демократизаціїС. Хантінгтона // Україна, Польща, Німеччина в Європі.- Львів, 2007, с.279-284.

9. Соціологія електоральної поведінки // Регіональний вимір політичного процесу в Україні: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 26 травня 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: ЦПД, 2007, c. 61-67.

10. Політичні партії та партійна система України: проблеми на тлі позачергових парламентських виборів // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 5-19.

11. Суспільні настрої як чинник трансформації партійної системи Королівства Нідерланди ( у співавторстві) // Регіональний вибір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 р.) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л. С., Лиманова О. В.- Львів: Генеза, 2007, с. 122-131.

12. Демократичний соціалізм – ідеологія та практика центристських політичних обєднань // Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- К., 2008, с. 188-191.

13. Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні // Політична наука в Україні: стан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 р.) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л.- Львів, ЦПД, 2008, с. 51-56.

14. Політичні партії в парламентських виборах 2007 року // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск  В. Мельник.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008, Вип. 5, с. 101-103.

15. Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.

16. Виборча vs ліберальна демократія // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010, c. 5-8.

17. Успіхитапроблемиформуванняукраїнськоїтеоріїполітичнихпартій // ПартійнасистемасучасноїУкраїни: еволюція, тенденціїтаперспективирозвитку: матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції, 24-25 листопада 2011 р.- K.:ІПіЕНД, 2012, с. 107-133.

18. Становлення вітчизняної теорії політичних партій: загальне та особливе // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р., у 3-х частинах.- Дніпропетровськ: ТОВ Інновація, 2012.- Ч. III, с. 220-224.

3.4. У науково-популярних журналах:

1. Моделі демократії Аренда Лійпхарта // Вісник Центру політичних досліджень “Генеза”,1995, № 4, с. 212-219.

2. Проблеми влади: європейський досвід // Збірник аналітичних матеріалів. Громадське обєднання“Нова Хвиля”, Вип. 2, 1995, с.32-43.

3. Ідеологічні особливості партійної системи України // Українські варіанти, 1997, № 1, с.20-28.

4. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2, с. 85-92.

5. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти, 1998, № 3-4, с. 26-30.

6. Парадокси демократії Ларрі Даймонда // Українські варіанти, 1999, № 3-4, c. 70-77.

7. Проблема фінансування діяльності політичних партій: міжнародний досвід та українська практика // Аналітика, 2002, № 7, с. 12-15.

8. Фемінізм як течія суспільно-політичної думки // PerpetuumStudiens, 2002, № 1, с. 4-6.

9. Теоретичні основи партійного керівництва // Парламент, 2003, № 3-4, с. 61-69.

10. Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство // Політекс. Інформаційно-аналітичне видання ЦПД. березень-квітень 2004 р., с. 16-21.

11. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід й українська практика // Наше гасло, №1-2, 2004, с. 269-272.

12. Дострокові парламентські вибори 2007: політико-правовий аналіз // Дострокові парламентські вибори 2007. Аналітичний звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії у Львівській області.- Львів: ЦПД, 2007, с. 4-9.

13. Політологічні аспекти європейської інтеграції // Обираючи Європу. Збірник статей.- Львів [б.в].- 2013, с. 28-33.