Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Партійні системи

ЛІТЕРАТУРА

Література

Абрамов Ю. К. Американская партийная модель (основные характеристики) // США, экономика, политика, идеология, 1992, №2.

Антонова Л. А. О новых тенденциях в республиканской партии // США экономика, политика, идеология, 1990, № 7.

Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока / Отв. ред. В. Ли.- М., 1987.

Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии. 1945-1970.- М., 1974.
Дюверже М. Количество партий // Политические партии.- М., 2000.
Ильинский И. П. Партийная система ФРГ.- М., 1983.
Кермонн Ж. Л. Западные политические режимы.- Париж, 1986.

Ковлер А. И. Франция: партии и избиратели.- М., 1984.

Матвеев В. М. Великобритания: итоги политики консерваторов // У политической карты мира, 1986, № 2.

Орлов А. Г. Политическая система стран Латинской Америки.- М., 1982

Островская Е. П. Нидерланды: большие проблемы малой страны // У политической карты мира, 1986, № 3.
Политическая система Великобритании.- М., 1984.
Политические партии США в новейшее время / Под ред. Н. В. Сивачева.- М., 1982.

Политические системы буржуазных государств: Реф. сб.- М., 1980.

Политические системы современности (Очерки) / АН СССР, Ин-т гос-ва и права.- М., 1978.

Рыжиков В. А. Британские лейбористы сегодня: теория и практика.- М., 1984.

Рябов С. Багатопартійність // Політика і час, 1991, № 8.

Современная Африка: Итоги и перспективы развития: Эволюция политических структур.- М., 1990.

Стародубский Б. А. Понятие и виды партийной системы в буржуазных странах // Правоведение, 1969, № 4.

Типология политических партий и партийных систем (обзор) // Политические системы буржуазных государств. Реф. сб.- М., 1980.

Токвіль А. Про демократію в Америці.- К., 1999.

Уоллерстайн М. Избирательные системы: партии и политическая стабильность // Полис, 1992, № 5-6.

Чернега В. Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья-Пятая Республики.- М.,1987.

Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про партії та партійні системи // Студії політологічного центру “Генеза”, 1995, № 5.

Шведа Ю. Аренд Лійпхарт про протиріччя та конфлікти партійних систем // Українські варіанти, 1998, № 2.

Шведа Ю. Методологічні застереження Дж. Сарторі щодо аналізу партійних систем // Нова політика, 1998, № 5.

Шведа Ю. Соціологія партійних систем Моріса Дюверже // Нова політика, 1996, № 4-5.

Шмачкова Т. В. Из основ политологии Запада: Характер режимов, гражданское общество и партийные системы при демократии // Полис, 1991, № 2.

Энтин Л. М. Партийные системы и их роль в политических структурах стран Тропической Африки // Партии в политической системе.- М., 1983.

Энтин Л. М. Политические системы развивающихся стран: Государство и политические партии в странах Азии и Африки.- М., 1978.

 

 

РЕФЕРАТИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Реферати та повідомлення

1. М. Дюверже про комуністичний та фашистський тип однопартійності.

2. Дайте порівняльну характеристику американського та британського типу двопартійних систем.

3. Розвиток багатопартійності в сучасному світі.

4. Формування реальної багатопартійності в країнах Центрально-Східної Європи.

 

 

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання

1. У чому головна відмінність однопартійних і багатопартійних систем?

2. У чому полягає різниця між груповим та індивідуальним змаганням у межах політичної системи?

3. У чому суть концепції політичного ринку?

4. Дайте характеристику однопартійній системі. У чому полягає її суперечливість?

5. Які існують типи однопартійності?

6. Які відмінності між однопартійністю фашистського і комуністичного типу?

7. У чому полягає особливість африканської однопартійності? До якого типу однопартійності її зачисляють?

8. Які визначальні ознаки авторитарної однопартійності? Чим вона відрізняється від тоталітарної?

9. У чому різниця між тоталітарною та догматичною однопартійністю?

10. Чому гегемоністську партійну систему зачисляють до однопартійних систем? Які виділяють її різновиди?

11. Які визначальні фактори появи двопартійної системи?

12. Якими є переваги та недоліки двопартійної системи?

13. У чому полягає різниця між американською та британською двопартійністю?

14. Які існують різновиди двопартійної системи?

15. Якими є основні ознаки багатопартійної системи? У чому полягають її переваги та недоліки?

16. Тип партійної системи і політична стабільність.

17. Які способи утворення багатопартійних систем виокремлює М. Дюверже?

18. У чому полягає суть явища “лівизму”?

19. Виборчі та партійні системи.

20. Які існують типології багатопартійних систем?

21. Якими є недоліки системи поляризованого плюралізму? Які головні тенденції їх розвитку?

22. Яка засаднича різниця між системами поляризованого і поміркованого плюралізму?

23. Які є різновиди системи поміркованого плюралізму?

24. Для якого типу політичних систем характерна атомізована (мультипартійна) система?

25. Якими є засадничі ознаки системи домінуючої партії? Що таке явище переддомінації?

 

  << Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>