Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

ПРОГРАМА КУРСУ:

Тема заняття / Oсновні положення:

Годин:

МОДУЛЬ 1. Вибори та демократія.

Принципи та процедури виборчої кампанії.

1.

Тема 1. Псефологія – наука про вибори.

4

Мета, завдання та структура курсу. Місце курсу в системі політичних та гуманітарних дисциплін. Псефологія – наука про вибори. Предмет та методи псефології. Зв’язок псефології з іншими науками. Кондорсе – родоначальник вчення про виборчі системи. Становлення та розвиток науки про вибори. Огляд літератури з курсу. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу та методика оцінювання знань.

2.

Тема 2. Вибори та демократія.

Суть, функції та типи політичних виборів.

8

Ідея народного суверенітету та парламентаризм. Становлення та проблеми українського парламентаризму. Вибір та обрання, вибір та делегування, делегативна демократія. Виборча та ліберальна демократія, вибори як елемент демократії та механізм демократизації. Суть, функції, учасники та типи політичних виборів, значення виборів у різних політичних системах. Президентські, парламентські та місцеві (муніципальні, комунальні) вибори. Вибори в найдавніші часи, політичні вибори в сучасну добу, вибори як вирок диктатурі. Вибори у європейських країнах, вибори в посткомуністичних державах, вибори в Україні.

3.

Тема 3. Виборче право та виборче законодавство.

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

10

Політичні свободи та гарантії їх реалізації, виборче законодавство, міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів. Політична участь, виборче право і боротьба за його демократизацію, виборчі обмеження (цензи) та привілеї. Види відповідальності за порушення виборчих прав. Форми незаконного впливу на виборців та способи протидії їм, основні види порушень під час голосування.

4.

Тема 4. Принципи демократичних виборів.

Виборчий процес і його головні процедури. Фінансування виборів.

8

Критерії та принципи демократичності виборів. Виборча кампанія та виборчий процес, суб’єкти, засади та етапи виборчого процесу. Виборча кампанія та міжетнічні стосунки. Головні процедури виборчої кампанії. Фінансування виборів. Фінансування виборів в Україні.

МОДУЛЬ 2. Виборчі системи.

Форми прямої демократії.

5.

Тема 5. Загальна характеристика та елементи виборчої системи. Сильні та слабкі виборчі системи.

10

Суть виборчої системи. Виборча система та багатопартійність. Виборча система та представництво меншин, громад та жінок. Елементи виборчої системи: виборчий округ, виборчий бюлетень, виборчі (партійні) списки, способи голосування, виборча формула, виборчий бар’єр. Пропорційність/диспропорційність виборчих систем. Сильні та слабкі виборчі системи.

6.

Тема 6. Класифікація та типи виборчих систем.

8

Класифікація виборчих систем. Рівень пропорційності виборчих систем, дискримінаційні виборчі системи. Мажоритаризм та мажоритарна виборча система. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи, класифікація та різновиди мажоритарної виборчої системи. Пропорційність, пропорційна виборча система. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи, класифікація та різновиди пропорційної виборчої системи. Напівпропорційні виборчі системи. Змішана виборча система. Куріальна виборча система.

7.

Тема 7. Електоральна географія та географія виборчих систем.

8

Електоральна географія, географія виборчих систем. Виборчі системи європейських держав, вибори Європарламенту. Виборча система України та напрямки її реформування. Законодавство України про вибори народних депутатів, Президента України, місцевих Рад.

8.

Тема 8. Значення та політичні наслідки виборчих систем.

Виборча інженерія та виборча геометрія.

4

Оцінювання виборчих систем,        засади та методологія дослідження виборчих систем. Політичні наслідки виборчих систем. Політична та виборча інженерія.

9.

Тема 9.  Референдуми та плебісцити

в системі представницької демократії.

4

Вибір політичний. Демократія участі, форми прямої (безпосередньої) демократії, функції та види референдумів, референдумкратія, плебісцит, народна ініціатива. Референдум і політична система суспільства. Політичні наслідки референдумів. Референдум і тактика політичних партій. Референдуми в Україні. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” та напрямки його вдосконалення.