Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Субота, 19 серп. 2017

1. Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід та українська практика. 2004 - 25

2. Демократія і вибори за С. Хантінгтоном. 2005 - 25

3. Три парадокси демократії. 2005 - 25

4. Моделі демократії. 2005 - 25

5. Джерела та напрямки трансформації сучасних політичних партій. 2005 - 25

6. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем країн Центрально-Східної Європи. 2005 - 25

7. Україна на шляху демократизації: два кроки вперед, а далі…? 2006 - 25

8. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії. 2007 - 25

9. Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці. 2007 - 25

10. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика. 2007 - 25


11. Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України. 2007 - 25

12. Сучасні тенденції трансформації моделі політичних партій країн Європейського Союзу. 2007 - 25

13. System partyjny Ukrainy a demokracje zachodnioeuropejskie. 2007 - 25

14. “The Orange revolution” in the context of S. Huntington’s theory of “waves of democratization”. 2007 - 25

15. Взаємини виборців та політичних партій як предмет наукового аналізу. 2008 - 25

16. Групи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин. 2008 - 25

17. Антиімміграційна тематика в діяльності політичних партій Нідерландів. 2008 - 25

18. Трансформація організаційної структури політичних партій як чинник трансформації сучасних партійних систем. 2008 - 25

19. Індикатори демократизації Тату Ванхенена 2009. - 25

20. Стратегії демократизації Тату Ванхенена 2010. - 25


21. Партійна система незалежної України: етапи трансформації. 2009 - 25

22. Дж. Сарторі про безглузду систему та бездарну політику. 2011 - 25

23. Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій. 2012 - 25

24. Політичні партії та представницька демократія в Україні. 2012 - 25

25. Чи не є закон диспаритету М. Дюверже розетським каменем української партології? 2012 - 25

26. Is M. Duverger’s ‘Disparity Law’ the Rosetta Stone of Ukrainian Partology? 2013 - 25

27. Политические партии Украины: на службе олигархии или демократии? 2013 - 25

28. Political parties of Ukraine: between reality and virtuality. 2013 - 25

29. Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти? - 25

30. Революція Гідності в контексті загальної теорії соціальних революцій. - 25


31. Партийная система Украины в исторической ретроспективе. - 25

32. ПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ - 25