Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема заняття / Oсновні положення:

Тема 1. Виборча кампанія: суть, типи та етапи.

Виборча кампанія. Цілі, завдання та чинники виборчої кампанії. Моделі та типи виборчої кампанії. Етапи виборчої кампанії. Чинники успіху виборчої кампанії. Підготовка до виборів. Передвиборча кампанія. Виборчий ринок. Маркетингова виборча кампанія. Адресна виборча кампанія.

Тема 2. Ресурси виборчої кампанії.

Політичні та електоральні ресурси. Ресурси та потенціал партії. Базові електоральні (виборчі) ресурси. “Ціна кандидата”. Похідні ресурси. Адмінресурс і його значення у виборчій кампанії. Адекватність ресурсів. Управління можливостями.

Тема 3. Фінансування виборчої кампанії. Фандрайзинг.

Фінанси та вибори. Джерела фінансування виборчих кампаній. Фандрайзинг. Виборчий фонд та виборча (грошова) застава. Декларація про майно та доходи кандидатів. Брудні гроші та вибори. Патронаж. Система трофеїв ”.

Тема 4. Стратегія та тактика виборчої кампанії.

Базові засади стратегічного планування. Розробка стратегії партії. Рівень аспірації (прагнень) партій. Стилі політичної конкуренції. Політичний та електоральний (виборчий) маркетинг. Стратегія виборчої кампанії. Типи та моделі виборчих стратегій. Стратагеми. Тактика виборчої кампанії. Планування виборчої кампанії.

Тема 5. Виборча команда.

Політичний та електоральний менеджмент. Виборча команда: принципи підбору та правила ефективної роботи.

Тема 6. Виборчий штаб.

Виборчий штаб: завдання та основи формування. Білий та сірий” виборчий штаб. Кухонний кабінет. Структура виборчого штабу.

Тема 7. Виборчі технології та виборче мистецтво.

Виборчі технології та їх різновиди. “Чисті” та “брудні” виборчі технології (”білий”/”чорний” ПР). Деструктивні та гуманітарні технології. Психотехнології. Базові та диференційні виборчі технології. Соціологічне опитування як виборча технологія. Виборче мистецтво.