Інструменти
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Polish(Poland)German(Germany)French(France)Spanish(Spain)
Неділя, 25 черв. 2017

Участь у наукових заходах

2003

1. “Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської інтеграції”. Міжнародна наукова конференція, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 7-8 листопада 2003 р. Доповідь на тему: “Проблеми влади в контексті європейської інтеграції України”.

2. “Соціал-демократія і соціальна політика: європейський досвід і українські перспективи.” Міжнародна науково-практична конференція,. Київ, 21-22 листопада 2003 р. Доповідь на тему: “Фінансування політичних партій як механізм соціального регулювання політичної активності населення: європейський досвід та українська практика”.

3. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції”, Львів, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 23 січня 2004 р. Доповідь на тему: “Проблеми трансформації партійної системи України”.

2004

1. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Міжнародна наукова конференція “Людина-Світ-Культура” (20-21 квітня 2004 року, Київ). Стаття на тему: Проблема трансформації партійних систем у сучасній західній соціології. с. 797-799.

2. “Круглий стіл”: “Нові законодавчі ініціативи: плюси і мінуси. 31 січня 2004 р. Виступ “Проблеми трансформації партійної системи України і нове виборче законодавство”.

3. Міжнародна наукова конференція на тему “Україна напередодні президентських виборів”. Лодзь, 7-8 червня 2004 р., виступ “Опозиція в партійній системі України”.

4. Участь у громадських слуханнях „Парламент і громадянське суспільство” (Організовані Науковим товариством „Гуманітарна Колегія”, Програмою сприяння парламенту України, Львів, 15 листопада 2004).

2005

1. Науково-практична конференція Політичний процес в Україні. Регіональний вимір”, лютий 2005 р., Львів, ЦПД виступ Демократія та вибори за С.Хантінгтоном”.

2. IIIМіжнародна конференція Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”, Львів, 20-22 травня 2005. Член оргкомітету, головуючий секції Політичні партії”.

3. І Міжнародна літня школа соціології та політології Канзаського університету у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 25 травня – 7 червня 2005 р., Львів, ЛНУ, виступ “PartysystemofUkraineinthecontextofworldtendenciesofpartypolicy”.

4. Участь у засіданні розширеного засідання Підкомітету Верховної Ради України з питань гуманітарної освіти та науки та Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України з політології. 15 червня 2005 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

5. Участь у засіданні “круглого столу” на тему: “Ситуація в Україні в новому політичному контексті”, Конгрес Американської Асоціації політичних наук, Вашингтон, 4 вересня, 2005 р. Виступ на тему ”OrangerevolutionincontextofHuntingtontheoryofthewavesofdemocracy”.

6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Політичні партії і вибори в Україні: історія та сучасність”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 14-15 жовтня 2005, виступ на тему “Тенденції розвитку сучасної партійної системи України”.

7. Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства”// Всеукраїнська науково-практична конференція, Львів, 24 вересня 2005 р., виступ на тему: “Куди прямує партійна система України?”

2006

1. Квітень - липень - стажування в Університеті Канзас (США).

2007

1. Всеукраїнська теоретична й науково-практична конференція з правознавства, політології та соціології: “Трансформація політичної системи: соціальні перетворення і законодавчий процес”. 10 квітня 2007 р., Київ, редакція журналу Віче”. Доповідь на тему: “Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці”.

2. Міжнародна наукова конференція “Від спільнот європейських до Європейського Союзу”, Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, Хелм (Польща), 18-21 квітня. Виступ на тему: “Порівняльний аналіз сучасної партійної системи України та західноєвропейських демократій”.

3. Наукова конференція Політична наука в Україні: стан і перспективи, Львів, 10-11 травня 2007 р. Виступ на тему: “Роль українських партій в процесі трансформації та демократизації суспільства”.

4. Міжрегіональна наукова конференція Політичний процес у сучасній Україні: регіональний вимір, Львів, ЦПД ЛНУ ім.. І.Франка, 26 травня 2007 р. Виступ на тему: “Регіональний вимір політичних партій”.

5. Міжнародна науково-практична конференція Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.” Ужгород, виступ на тему “Здобутки та загрози демократичної трансформації України в контексті теорії хвиль демократизації” С. Хантінгтона”.

6. Конгрес політологів України. “Консолідація Українського суспільства: політичні проблеми і перспективи”.14 вересня 2006 р.

7. Міжрегіональна науково-практична конференція Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році”. Львів, 26 травня 2007 року, Львівський національний університет ім.. І.Франка. Виступ на тему: “Соціологія електоральної поведінки.

8. Міжрегіональна науково-практична конференція Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році”. Львів, 10 листопада 2007 року, Львівський національний університет ім. І.Франка. Виступ на тему: “Дострокові парламентські вибори 2007: політико-правовий аналіз.

9. Участь у науково-практичній конференції Політична наука в Україні: стан і перспективиприсвячена 70-річному ювілею професора Семківа О.І. 10-11 травня 2007 р. Львівський національний університет ім.. І.Франка. Виступ на тему: “Розвиток теорії партій та партійних систем в Україні.

2008

1. Науково-практична конференція Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС”. 23 травня 2008 р. Львівський державний університет внутрішніх справ. Виступ на тему: “Роль політичних партій у формуванні політичної культури населення України”.

2. Міжнародна науково-практична конференція Перспективи демократичного соціалізму в контексті західноєвропейських і світових тенденцій”. 17-18 жовтня 2008 р., Соціалістична партія України, Громадська рада освітян і науковців України, м. Київ, Європейський ун-тет. Доповідь на тему: “Демократичний соціалізм – ідеологія центристських політичних обєднань”.

2009

1. Міжвузівський круглий стіл “Інституційна криза в системі демократичного врядування і альтернативні шляхи виходу з неї”. 16.06.2009. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2. Міжнародна конференція “Якість виборів як основа зміцнення демократії”. 24-25 вересня, м. Львів (Рада Європи, Лабораторія законодавчих ініціатив, Венеціанська комісія, ЦВК, Комітет ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування). Участь.

3. Міжнародна науково-практична конференція: ”Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії”. Ужгородський національний університет, 2-3 жовтня 2009 р. Доповідь: “Політичні партії в умовах демократичного транзиту: Центрально-Східна Європа і Україна».

4. Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ”. Бачення незалежних експертів. Круглий стіл. 14 грудня 2009 р. ЛНУ ім. І. Франка.

5. Виступ на тему “Чи готовий український народ до конституційних змін” на конференції, організованій ГО “Молода дипломатія” “Конституційні зміни в Україні”. 16 грудня 2009 р. Львів. Сесійний зал міськради.

2010

1. Роль та місце політичних партій в системі сучасної представницької демократії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Роль політичних партій у становленні та розвитку державності / За заг. ред. Зінчука В., Ониська Б.- Львів, 2010, с. 4-10.

2. Виборча vs ліберальна демократія // Соборність України у світлі президентської виборчої кампанії 2010 року: Матеріали круглого столу / Укл. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.- Львів: ЦПД, 2010, c. 5-8.

3. Круглий стіл на тему: Проект Виборчого кодексу України”. 15 травня 2010 р. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. Комітет ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Інститут виборчого права, Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

4. Міжвузівський круглий стіл Про критерії демократичного врядування й публічного адміністрування”. 19 травня 2010 р. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

5. Міжнародна конференція: Регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрями реформ”. 21 травня 2010. Київ. Готель ”Опера”. Лабораторія законодавчих ініціатив. Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Комітет ВР України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Виступ на секціїФінансування політичних партій: напрями удосконалення законодавчого регулювання”.

6. Міжрегіональна науково-практична конференція: “Україна після президентських виборів 2010: регіональний вимір”. Львів, 22 травня 2010. ЛНУ ім. І. Франка, Виступ на тему: ”Деструктивні виборчі технології в українській виборчій практиці”.

7. International Seminar: „Theories of Conflict Resolution: Territorial Approaches and Power Sharing”. Lecture: ”Theoretical foundations of territorial approaches and power sharing”. Donetsk, Donetsk State  University of  Management, 26-28 May, 2010.

8.  VII Miezynarodowa konferencia „Public Relations i komunikacja spoleczna w samorzadzie. WWW- wiezerunek, wybory, wygrana”. Poland, Krasnik, 9-11 czerwca 2010. Wystep: ”Osobliwosci PR kampanii ukraimskich partii politycznych”.

2011

1. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи на рубежі ХХ-ХХІ століть: інституційний, соціокультурний та етнонаціональний вимір”. 28-29 квітня 2011, Ужгород, УжНУ, член оргкомітету, керівник секції “Політичні трансформації в Україні: куди ми йдемо?” Висту на тему: Українська теорія політичних партій: у лабіринтах пошуку адекватної методології”.

2.  Міжнародна конференція Партійна система України: еволюція, тенденції та перспективи розвиткувиступ на тему: “Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій”, 24-25 листопада 2011, Київ, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса.

2012

1. Експертний круглий” стіл. “Застосування законодавства про вибори народних депутатів України під час виборів 2012 року”. Комітет Верховної Ради України з питань будівництва та місцевого самоврядування, Європейська комісія “За демократію через право (Венеціанська Комісія), 19-20 березня 2012 р.

2013

1. Міжнародна конференція Парламентські вибори 2012 року в Україні. Київ, 14-15 березня 2013 р. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Доповідь на тему: ”Українські політичні партії: виборчі партії чи машини для голосування?”

2. "Круглий стіл" на тему:"Обираючи Європу". Львів. 12.09.2013. Будинок культури залізничників. Доповідь на тему: "Політологічні аспекти європейської інтеграції".

3. Міжнародна науково-практична конференція "Національна консолідація в контексті європейської інтеграції". 31.10-01.11. 2013. м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Доповідь на тему: "Партійна система України в контексті національної консолідації та європейської інтеграції (теоретико-методологічні аспекти)".